Hoppa till innehållet

Ansökan till VFU-kurser

Publicerad: 15 april 2015

Från och med höstterminen 2014 gäller skarpa förkunskapskrav för antagning till alla VFU-kurser samt för det självständiga arbetet (examensarbetskursen). Det innebär att du som student måste hålla dig uppdaterad med din utbildningsplan för att se vilka terminer som innehåller VFU och själv ansöka om antagning till dessa kurser om du avser att läsa dem nästa tillfälle som kursen ges.

Du söker kurserna via www.antagning.se. Sista ansökningsdatum för VFU-kurser och examensarbetskurser som ges under höstterminen är 15 april och för VFU-kurser och examensarbetskurser som ges under vårterminen är sista sökdatum 15 oktober.

När du går in via LTU:s hemsida på Mitt LTU, är du direktinloggad som programstudent och kan då söka din VFU-kurs/examensarbetskurs direkt där.

Alternativt kan du söka enligt den instruktion som finns nedan.

För att kunna antas till en kurs måste du uppfylla de särskilda behörighetskraven. Om du är osäker på vilka särskilda behörighetskrav som gäller för de kurser du tänker söka kan du hitta information om behörighet i kursplanen.

Du måste alltid svara på ditt antagningsbesked för att inte mista din plats och därmed VFU-placering.

OBS Om du har haft studieuppehåll och inte följer ordinarie studiegång kan det vara så att rätt kurs inte syns för dig på antagning.se, ta då kontakt med studievägledaren.