Hoppa till innehållet
Äpple
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

VFU – så här gör du

Ha koll på din studieplan så att du som student med säkerhet vet vilka terminer som innehåller VFU. OBS att även fältstudier kräver ett giltigt utdrag ur belastningsregistret samt att du tar del av innehållet i VFU-handboken.

Informera VFU-handläggaren om du flyttar och därmed önskar VFU på annan ort än den du tidigare angett. Detta ska göras i god tid. VFU-placeringsarbetet startar redan terminen innan respektive VFU-kurs. Meddela även VFU-handläggaren om du av någon anledning inte ska göra VFU.

Före VFU:

 • Sök VFU-kursen på Antagning.se. före 15/10 resp. 15/4 (Gäller ej KPU).
 • Beställ utdrag från Belastningsregistret av Rikspolisstyrelsen (handläggningstiden är minst två veckor).
 • Registrera dig på din VFU-kurs (Gäller ej KPU).
   
 • Ta del av innehållet i VFU-handboken inför ALL VFU (Länk finns under respektive program i vänstermenyn. Handboken uppdateras kontinuerligt).
   
 • Ta kontakt med din VFU-handledare i god tid efter besked om placering.
   
 • Delta aktivt i introduktionsträffen inför VFU. (Gäller ej KPU).
   
 • Fyll i Planeringsunderlaget som du ska ha med dig till din första dag på VFU:n (gäller ej inför din VFU 1).
   

Under VFU:

 • Meddela din VFU-handledare om du blir sjuk. All eventuell frånvaro tas igen efter avslutad VFU.
   
 • Om du har frånvaro på mer än 5 dagar blir din VFU underkänd– meddela din VFU-kurslärare och VFU-handläggaren om risk för detta föreligger.
   
 • Skriv loggbok.
   
 • Inför trepartssamtalet – förbered genom att fylla i dokumentet Studentens värdering av VFU.
   
 • Inför trepartssamtal online - se i god tid till att tekniken fungerar, kamera, mikrofon. Förbered dig på att du skall leda samtalet mellan dig och din handledare.
   
 • Be att få en kopia av Bedömningsunderlaget då du skrivit på detta.
   
 • Inför praxisseminarium online - se i god tid till att tekniken fungerar, kamera, mikrofon. Gör anvisad uppgift innan träffen.

Efter VFU:

 • Då VFU:n är inrapporterad, sparas ditt bedömningsunderlag på institutionen i 2 år (kontakta VFU-organisationen om du vill kopiera detta).
   
 • Kursutvärdera via EvaSys, så att VFU-kursen kan utvecklas och bli riktigt bra!