Hoppa till innehållet
Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet

Halvårspraktik - Civilingenjör Arkitektur

Som student vid civilprogrammet Arkitektur vid LTU har du möjlighet att göra ett halvårs praktik under höstterminen årskurs 4 av din utbildning. Praktiken är ett frivilligt moment av utbildningen som såväl näringslivet som LTU starkt rekommenderar.

Syftet med praktiken är att öka studenternas medvetenhet och förståelse för hur utbildningens kunskaper används i det professionella arbetslivet. Studenter som genomfört praktik är som regel mycket nöjda och menar att den har bidragit till motivation och engagemang för den fortsatta studietiden men också för framtida arbete. Många av de företag och myndigheter som tar emot praktikanter är pådrivande för utveckling av halvårspraktiken då de ser det som en chans att skapa en god relation till universitetet och framtida potentiella arbetstagare.

Bland de många aktörer som tar emot praktikanter finns alltifrån kommuner och statliga myndigheter till arkitekt- och konsultföretag, entreprenadföretag, gruvföretag, materialleverantörer samt offentliga och privata fastighetsförvaltare. Med inriktning Stadsbyggnad kan du till exempel komma att arbeta för kommuner, statliga myndigheter eller konsultföretag med projekt inom stadsplanering, fysisk planering, trafikplanering eller utvecklingsprojekt. Med inriktning Husbyggnad kan du komma att arbeta som exempelvis projektledare, projekteringsledare, programutredare, projektör, fastighetsutvecklare eller med KMA arbete.  För inriktning Husbyggnad är det dessutom av vikt att utföra viss del av praktiken på byggen eller i byggindustrier. Ett antal exempel på utförd praktik under de senaste åren finns att tillgå på praktikens hemsida för inspiration.

Studenten tar själv ansvar för att söka sin praktikplats, men får om så behövs stöd av institutionen och dess kontaktpersoner. Ett antal av de företag som tagit emot praktikanter under åren kommer att vara närvarande vid LTUs årliga arbetsmarknadsvecka (LARV) där ni som studenter har möjlighet att boka upp tid för intervjuer med intressanta företag.

Efter ansökan och personlig kontakt med företagets/organisationens representanter ska studenterna erbjudas en praktikplats vilken ska uppfylla följande kriterier. Företaget/organisationen ska kunna erbjuda handledning under praktiktiden samt rimlig lön under din praktiktid. En lägsta ersättningsnivå bör i dagsläget ligga på ca 110 kr/h baserat på en månatlig arbetstid innefattande minst 168 timmar/månad. Vi kontaktpersoner på LTU (i första hand Johan Larsson) kommer även att fungera som din kontaktperson under praktiktiden. Hör av dig via telefon eller epost om du har frågor eller behöver diskutera något.

Praktikdokument och länkar - Arkitektur