Hoppa till innehållet
Naturresursteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Civilingenjör Naturresursteknik - 10 veckors praktik

Som avslutning på ditt tredje läsår gör du en längre praktik. Under praktiken får du tillfälle att testa dina ingenjörskunskaper inom olika arbetsuppgifter.

Vi hjälper dig med svenska företagskontakter så du kan hitta en bra praktikplats. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands.

Praktiken ger dig en god inblick i arbetslivet och gör att du kan se nyttan av utbildningens olika kurser på ett helt annat sätt än innan praktiken. Detta brukar skapa en större motivation inför de avslutande studierna. Dessutom knyter du genom praktiken värdefulla kontakter med potentiella framtida arbetsgivare.

Utbildningen är Bologna-anpassad vilket gör det enkelt att läsa kurser eller avslut vid andra universitet

Under sista delen av det tredje året får du under 10 veckors praktik prova på att arbeta inom något av de områden som utbildningen omfattar. Eftersom endast ett fåtal kurser är inriktningskurser de tre första åren är det inga problem om du vill byta inriktning innan år 4.

Inriktningarna ges helt eller delvis på engelska de två sista åren. Detta innebär att du får stor träning i muntlig och skriftlig presentation på engelska och samtidigt träffar du internationella studenter på dessa kurser vilket ger möjlighet till ett stimulerande kulturellt utbyte.

Du avslutar dina studier med ett examensarbete som omfattar 30hp och som I regel utförs enskilt. Du ska behandla en given uppgift och redovisa resultat och därvid visa din förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har förvärvat under studietiden.

Vårt nära samarbete med industrin gör att utbildningen erbjuder talrika tillfällen till utbyten, detta kan gälla kursmoment förlagda till industrin, lärare från industrin, praktik och examensarbeten erbjudna direkt från företag. Det finns goda möjligheter att förlägga en del av utbildningen utomlands genom universitetets utbytesavtal.

Efter utbildningen kommer dina kunskaper att vara attraktiva både på den svenska och den internationella arbetsmarknaden.

Ansökan om merkonstnadsbidrag

Dessa riktlinjer gäller för dig som fått praktikplats inom kursen O0040K. Merkostnadsbidrag kan utgå till dig som fått praktikplats på annan ort än Luleå. Villkor för merkostnadsbidrag är att du har kostnader för dubbelt boende och att det inte finns rimliga möjligheter att pendla från Luleå till praktikplatsen.

Ersättningen är 100 kr/dygn, max 500 kr/vecka eller om hyran är lägre, den faktiska kostnaden. Kostnaden ska styrkas med hyreskontrakt/kvitto för ordinarie boende samt för boendekostnad som uppkommit till följd av praktikplats. Ersättning utgår för faktisk praktiktid, dock maximalt 10 veckor.

Nedanstående blankett med kvitton ska du lämna till Mikael Norberg senast 30 september samma år som kursen hålls. Därefter upphör rätten till ersättningen.

Kontakt