Hoppa till innehållet
reuma 5

Fysioterapeut Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här finns information och rutiner inför praktiktiden för studenter vid fysioterapeutprogrammet. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Fysioterapeut - VFU perioder

Fysioterapeut S0079H VFU-kurs primärvård och valbar del

Termin 5, VFU 8 veckor
Kliniska kunskaper och framtidens arbetssätt.
Primärvård och valbar del.

Kursansvarig lärare
Terminen före aktuell VFU-kurs så informerar kursansvarig lärare studenterna om avtal och bestämmelser för VFU-platserna.

Region Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Blekinge och Västernorrland. Strand Fysiocenter Boden och Snabelhuset Hälsa Boden. Här har LTU avtal för VFU-platser. Vi brukar också få några platser i Visby, Region Gotland. Platserna presenterar kursansvarig lärare till studenterna terminen före VFU-perioden. Det kan innebära en del resor och boende utanför din studieort under VFU-perioderna.

Regionerna Gävleborg, Skåne, Sörmland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland. Här har LTU inga avtal. Du kan via VFU-samordnaren på LTU göra förfrågan om VFU-plats i dessa regioner. Du fyller då i nedanstående formulär.Om du därmed blir erbjuden en VFU-plats, så är den platsen bindande. Skåne och Västra Götaland har begränsade möjligheter att erbjuda platser. Region Stockholm, Uppsala och Västerbotten kan inte erbjuda VFU-platser till lärosäten som de inte har avtal med.

OBS! Förfrågan görs endast för 6 veckor inom primärvården.

Den valbara delen på 2 veckor söker studenten själv sin VFU-plats. Maila VFU-administrationen för mer information ang. detta.

Övriga regioner kan du själv göra förfrågan och söka plats.  Nedan finns materialet som du skickar med när du själv söker plats. 

S0079H VFU-kurs, valbar del 2 veckor.
Studenten söker själv sin VFU-plats för 2 veckor valbar delNedan finns dokument som du ska skicka med din förfrågan om plats.


Förkunskapskrav
Läs mer om vilka förkunskapskrav och godkända betyg som krävs för VFU-kurserna
se respektive kursplan, under behörighet 

Fysioterapeut S0087H VFU-kurs

Termin 4, VFU 10 veckor
Grundläggande kliniska kunskaper 1.
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU inom slutenvård, kommunal omsorg/rehabilitering, öppenvård

Kursansvarig lärare
Terminen före aktuell VFU-kurs så informerar kursansvarig lärare studenterna om avtal och bestämmelser för VFU-platserna.

Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Blekinge, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland och Avesta lasarett Region Dalarna, Mora kommun och Ljusdals kommun. Här finns våra avtalade VFU-platser. Dessa platser presenterar kursansvarig lärare till studenterna terminen före VFU-perioden. Det kan innebära en del resor och boende utanför din studieort under VFU-perioderna.

Regionerna; Gävleborg, Västerbotten, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Västra Götaland och Halmstads sjukhus. Här har vi inga avtal.  Om du vill göra din VFU i dessa regioner så fyller du i formulär, "Fysioterapeut - Förfrågan om VFU-plats via LTU VFU-administration", se nedan. Då skickar VFU-samordnaren på LTU din förfrågan om VFU-plats till verksamheten. Om du därmed blir erbjuden en VFU-plats, så är den platsen bindande. Vi kan ställa förfrågan till verksamheter där vi inte har avtal, men vi kan inte garantera någon plats. Region Skåne, Region Västerbotten och Västra Götaland har mycket små möjligheter att erbjuda platser till studenter från andra lärosäten som de inte har avtal med.

Inom kommunernas verksamheter så ska studenten själv göra sin förfrågan med undantag för där LTU har avtal (se ovan) samt Uppsala kommun och Västerbottens kommuner.
 

OBS! Region Stockholm och Västerbotten kan inte erbjuda VFU-platser till lärosäten som de inte har avtal med.

Övriga Regioner, kommuner och privata verksamheter
I dessa verksamheter så får du själv söka din VFU-plats.  Nedan finns materialet som du skickar med när du själv söker plats.

OBS! Region Stockholm och Västerbotten kan inte erbjuda VFU-platser till lärosäten som de inte har avtal med.

Förkunskapskrav
Läs mer om vilka förkunskapskrav och godkända betyg som krävs för VFU-kurserna se respektive kursplan, under behörighet 

Läs mer om Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

Foto: Erica Lång

Fysioterapeut - Information till handledare

Fysioterapeut

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Kurskod S0087H termin 4

Informationsmaterialet läggs ut senast två veckor före VFU-perioden börjar.

Kurskod S0079H termin 5

S0079H primärvård

S0079H valbar del