Hoppa till innehållet
 Towa Åström, Barcelona, Anna Friberg, Kiruna, SSK

Sjuksköterska reguljär

Här finns information och rutiner inför praktiktiden för studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Institutionen för Hälsovetenskap har tecknat avtal med Region Norrbotten och samtliga kommuner i Norrbotten avseende vfu-platser.

De VFU-platser vi har enligt avtal är på sjukhus och hälsocentraler inom Region Norrbotten samt inom kommunala verksamheter i Norrbottens kommuner.

Hela länet är vårt upptagningsområde och de platser vi har enligt avtalen är de platser som skall fördelas inför varje kurstillfälle. Detta kan innebära en del resor och boende på annan ort under VFU-perioderna.
När platstillgången ej räcker till på någon ort tillämpas lottning.

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom slutenvård:
Sunderby sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Kalix sjukhus, Gällivare sjukhus och Kiruna sjukhus.

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom primärvård:

Samtliga hälsocentraler i länet

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom kommunerna:
Äldreomsorg:  Samtliga kommuner i länet
Psykiatrisk vård:  Luleå-, Boden, Kalix, Gällivare, Kiruna samt Piteå kommun

Sätter kanyl

Sjuksköterska - Information till handledare

VFU-kurser inom sjuksköterskeprogrammet

Kurskod O0092H (SSKLtu_1omvgrund), ssk term 1

Kurskod O0093H (SSKLtu_2Hälsof vård), ssk term 2

Kurskod O0096H (SSKLtu_3soma), ssk term 3

Kurskod O0097H (SSKLtu_4psykiatri), ssk term 4

Kurskod O0056H (SSKLtu_6soma), ssk term 6 (gamla utb.planen)

O0104H Vård och omvårdnad av äldre, SSK term 5

Kurskod O0100H (KUSSKLtu_1soma)

Kurskod O0107H (SSKLtu_6soma6v) SSK, term 6 (nya utb.planen)