Hoppa till innehållet
 Towa Åström, Barcelona, Anna Friberg, Kiruna, SSK

Sjuksköterska, Sjuksköterskeprogrammet – reguljär

Här finns information och rutiner inför praktiktiden för studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Institutionen för hälsa, lärande och teknik har avtal med Region Norrbotten och samtliga kommuner i Norrbotten avseende vfu-platser.

Hela länet är vårt upptagningsområde och de platser vi har enligt avtalen är de platser som skall fördelas inför varje kurstillfälle. Detta kan innebära en del resor och boende på annan ort under VFU-perioderna. Vi gör inga förfrågningar för platser utanför vårt upptagningsområde för studerande på sjuksköterskeprogrammet reguljärutbildning.

När platstillgången ej räcker till på någon ort tillämpas lottning.

Sätter kanyl

Sjuksköterska - Information till handledare

VFU-kurser inom sjuksköterskeprogrammet

Kurskod O0092H (SSKLtu_1omvgrund), ssk term 1

Kurskod O0093H (SSKLtu_2Hälsof vård), ssk term 2

Kurskod O0096H (SSKLtu_3soma), ssk term 3

Kurskod O0097H, (SSKLtu_4psykiatri) ssk term 4

O0104H Vård och omvårdnad av äldre, SSK term 5

Kurskod O0107H (SSKLtu_6soma6v), SSK termin 6

Kurskod O0100H (KUSSKLtu_1soma), KUSSK termin 1

Kurskod O0113H KUSSK, KUSSK termin 2