Hoppa till innehållet

O7009H Fältstudier specialistsjuksköterska akutsjukvård

Inriktningarna Ambulans, Anestesi och Intensivvård.
Riktlinjer vid placering

I kursen ingår obligatoriska fältstudier inom ambulans-, intensiv-, anestesi- samt operationssjukvård (examination 0002). Du har två sammanhängande fältstudiedagar vardera inom respektive specialitet under v. 38-41 (totalt 8 dagar). Fältstudierna kan inkludera kvällar och helger. Alla studenter är garanterade plats i Norrbottens län och dessa bokas av institutionens VFU-samordning: vfussk@ltu.se. Fältstudieplaceringarna sker efter kursstart.

Alla studenter ska snarast fylla i blanketten nedan och skicka in i Wordformat till vfussk@ltu.se (dock senast 7 sept). Ange kurskoden O7009H och ditt namn i rutriken/ämnesraden.

Vill du göra fältstudier utanför Norrbottens region måste du ordna detta själv. Du tar själv kontakt med verksamheterna och bokar detta.

Du som har varit trainee eller har arbetat som sjuksköterska inom någon av specialiteterna under de senaste tre åren kan tillgodoräkna dig fältstuderdagarna på denna specialitet. Detta gör du genom att lämna in ett signerat intyg med kontaktuppgifter från din arbetsgivare i Canvas.

När placeringarna är klara läggs information och placeringslista ut i Canvas. Studenten kontaktar enheten, via mail, innan fältstudien ska påbörjas. I första hand kontaktas huvudhandledaren alt enhetschef.

OBS! Det utgår ingen ersättning från universitetet vid placering på fältstudier. Det är endast när det gäller vfu-placering på minst en vecka som ersättning utgår.

spec ssk
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

VFU utanför Norrbotten, Specialistsjuksköterska distans

För VFU-placering utanför Norrbotten ska förfrågan göras enligt nedan. Observera att inga platser utomläns kan garanteras! Det är samordnarna i respektive region som ser över om de kan erbjuda platser till externa studenter. LTU har inte avtalade platser i andra regioner än Norrbotten för specialistsjuksköteskeprogrammen..

Meddela omgående VFU-samordningen på Hälsovetenskap, vfussk@ltu.se, om erhållen VFU-plats inte ska nyttjas (Norrbottensplats/utomlänsplats). LTU debiteras för ej avbokade VFU-platser.

Behöver man pausa studierna behövs ett beviljat studieuppehåll för att ha platsgaranti nästa gång kursen ges.

Studenterna har två alternativ för att söka VFU-plats utanför Norrbotten:

 

Alternativ 1. Förfrågan via VFU-samordningen på institutionen HLT

Studenter som vill göra en förfrågan om VFU-plats inom något av nedanstående regioner ska anmäla detta via formuläret nedan. Där har regionerna bestämt att förfrågan ska gå via VFU-samordningen på LTU. 

OBS! Detta är endast en förfrågan. Ingen garanti att erhålla vfu-plats, eftersom vi inte har avtalade platser i andra regioner än Norrbotten för specialistsjuksköterskor.

Datum för att VFU-samordningen ska kunna göra förfrågningar: 

SpecialistSSK inriktn Ambulans, Anestesi och Intensivvård:
S
kickas in senast 1 oktober för VFU 1 (höst).
Skickas in senast 1 november för VFU 2 och VFU 3 (vår).  

SpecialistSSK inriktn Psykiatri: Skickas in senast 15 sept (vår)

I följande regioner/kommuner förfrågar VFU-samordningen HLT ("stängda" regioner)

 • Region Jämtland-Härjedalen 
 • Jämtlands kommuner
 • Region Gävleborg (här kan student också förfråga själva)
 • Region Kalmar
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
  OBS! Region Skåne har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäten än sina egna universitet även om de har prioriterar Specialistsjuksköterskor.
 • Region Stockholm
  Vårdverksamheterna i Stockholm har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäten än KI. Student måste vara folkbokförd i regionen.
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västmanland
 • Region Västra Götaland
 • Region Örebro
 • Region Östergötland

Här kommer länken till formuläret att visas när den är öppen. Formuläret öppnas vid studiestart.

Alternativ 2. Förfrågan om VFU-plats som studenten gör själv 

 • Förfrågan om VFU-plats inom övriga regioner (inte de som finns listade under punkt 1), kommunal verksamhet samt privata vårdgivare, ska gå via beställar-, samordnarfunktionen för VFU i respektive verksamhet. Kontakta växeln för vidare hänvisning.
   
 • När studenten fått erbjudande om VFU-plats skickar studenten in VFU-platsens kontaktinformation till VFU-samordningen, vfussk@ltu.se, senast 6 veckor innan VFU-kursen börjar. Om kontaktinformation inte inkommit placeras studenten på VFU i Norrbotten.

Blir du erbjuden en VFU-plats av en verksamhet, så fyller du i blanketten, Kontaktinformation, via datorn i word-format och skickar den till VFU-samordningen, vfussk@ltu.se

Toppbild intensivvård

Specialistsjuksköterska - Information till handledare

Kurser inom specialistsjuksköterska

O7029H, O7030H Omvårdnad i psykiatrisk vård I, II (Spec.ssk psykiatrisk vård)

O7068H Elevhälsa, spec distrikt

O7069H Spec.ssk Intensivvård (SpIVALtu_1ival)

O7070H Spec.ssk Intensivvård VFU 2 (SpIVALtu_2ivaII)

O7075H Spec.ssk Anestesi (SpANLtu_1anl)

O7076H Spec.ssk Anestesi VFU 2 (SpANLtu_2an II)

O7077H, Anestesisjukvård, VFU 3 (SpAnLtu_2an III)

O7081H Spec.ssk Distrikt (SpDSKLtu_1distrl)

O7082H Spec.ssk Distrikt (SpDSKLtu_2distrI)

O7083H, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II (Spec.ssk Distrikt)

O7084H, Spec.SSK Ambulanssjukvård VFU I (SpAMBLtu_1amb1)