Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång

Arbetsterapeut Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU
I utbildningar för professioner inom vården så krävs det praktisk yrkesträning. Förr användes benämningen praktik men i dag används verksamhetsförlagd utbildning VFU då denna praktiska yrkesträning genomförs som kurser med separata kurser inom programmet.

VFU-kurser
Programmet har tre obligatoriska VFU kurser. I termin 4, 5 veckor, termin 5, 9 veckor, och i termin 6, 5 veckor. För varje kurs finns en kursplan med lärandemål samt studiehandledningar, bedömningar och examinationer som ger stöd för handledaren och studentens lärarande.

Särskilda krav gäller för att genomföra VFU-kurser. Det innebär att du måste söka till VFU-kurserna på antagning.se. Då sker kontroll att förkunskaperna är uppfyllda enligt kursplanen. Läs mer om vilka förkunskapskrav och godkända betyg som krävs för VFU-kurserna
se respektive kursplan, under behörighet. 

Du kan läsa mera om VFU kursernas innehåll och vilka perioder som gäller för respektive kurs, på sidan Anmälan VFU-planering. Se respektive kurskod. 

VFU-platser
Arbetsterapeutprogrammet på LTU har avtal och bestämmelser om VFU-platser i norra sjukvårdsregionen främst i Norrbotten men även i andra nordliga län. Det finns viss möjlighet att genomföra VFU i övriga Sverige om andra arbetsterapeututbildningar har lediga VFU-platser. Universiteten samverkar kring VFU-platser för studenternas bästa. För att underlätta samverkan så måste du anmäla planerad plats senast den 15 mars respektive den 15 september.

Det finns även ett antal Regler och Rutiner för att genomföra VFU som gäller dig som student och för VFU-platser. Den ska du läsa innan du planerar göra VFU. Du hittar info på länken VFU Regler och Rutiner. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för VFU platser inom olika delar av Sverige samt göra din Anmälan om VFU-planering. Anmälan är obligatorisk. 

Arbetsterapeut - VFU perioder

Arbetsterapeut - Anmälan om VFU-planering (obligatorisk)

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET
Information om hur alla studenter skall anmäla och skicka in planering för VFU.

Alla arbetsterapeutstudenter som ska göra VFU, ska fylla i formuläret "Anmälan om VFU-planering".

Det är olika regler i landet på om förfrågan ska går via LTU, VFU-samordningen eller om studenten själv ska göra sin förfrågan  om VFU-plats. Läs nedan vad som gäller för varje område.

Avtal och bestämmelser för VFU-platser

Arbetsterapeutprogrammet har avtal för VFU-platser i norra regionen. Primärt inom Norrbotten men även med övriga regioner i norra Sverige. Möjlighet till VFU-platser i övriga Sverige finns om övriga arbetsterapeututbildningar inte nyttjar sina platser.

Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Blekinge samt Region Gävleborg samt Mora kommun, Växjö kommun och Ljusdals kommun.Vill du genomföra din VFU inom dessa verksamheter så kommer VFU-administratören att söka en plats för dig. Du får inte söka själv där LTU har avtal. 

 

Regionerna: Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland. Samt kommunerna i Västerbotten, Jämtland och Uppsala.  Här har programmet inga avtal. Till dessa regioner ställer programmets VFU-administratör förfrågan om platser för LTUs studenter, men vi kan inte garantera någon plats. VFU-platser inom dessa regioner ges i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den arbetsterapeututbildningen som har avtal i länet. 

Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Västerbotten och Region Västra Götaland har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäte.

Övriga verksamheter, kommuner och regioner, utom ovanstående.
Har du anmält att du planerar att göra din VFU i övriga kommuner och regioner, så får du själv söka din VFU-plats. Detta gäller även privata verksamheter och statliga verksamheter, som Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Vid funderingar kontakta VFU-administratör

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan, se kurskoder. 

VFU-administration. Kontaktpersoner för administrativa VFU-frågor

 vfuat@ltu.se   

Var vänlig och meddela VFU-administratör omgående om erhållen VFU-plats skall avbokas. 

Kontakt

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Telefon: 0920-493889
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Kurs A0035H VFU termin 4

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan.

Vårterminen 2023

Höstterminen 2022

Kurs A0041H VFU Termin 5

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan.

Vårterminen 2023

Höstterminen 2022

Kurs A0042H VFU Termin 6

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan.

Vårterminen 2023

Höstterminen 2022

Foto: MostPhotos

Arbetsterapeut - Information till handledare

VFU-kurser inom arbetsterapi

A0035H VFU I.

A0041H VFU II.

A0042H VFU III.

Material till handledarna läggs ut på hemsidan två veckor före kursstart. Vid frågor om kursinnehåll kan ni kontakta kursansvarig lärare, Cecilia Björklund.