Hoppa till innehållet
Studenter_at5_LTU

Arbetsterapeut Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU
I utbildningar för professioner inom vården så krävs det praktisk yrkesträning. Förr användes benämningen praktik men i dag används verksamhetsförlagd utbildning VFU då denna praktiska yrkesträning genomförs som kurser med separata kurser inom programmet.

VFU-kurser
Programmet har tre obligatoriska VFU kurser. I termin 4, 5 veckor, termin 5, 9 veckor, och i termin 6, 5 veckor. För varje kurs finns en kursplan med lärandemål samt studiehandledningar, bedömningar och examinationer som ger stöd för handledaren och studentens lärarande.

Särskilda krav gäller för att genomföra VFU-kurser. Det innebär att du måste söka till VFU-kurserna på antagning.se. Då sker kontroll att förkunskaperna är uppfyllda enligt kursplanen. Läs mer om vilka förkunskapskrav och godkända betyg som krävs för VFU-kurserna
se respektive kursplan, under behörighet. 

Du kan läsa mera om VFU kursernas innehåll och vilka perioder som gäller för respektive kurs, på sidan Anmälan VFU-planering. Se respektive kurskod. 

VFU-platser
Arbetsterapeutprogrammet på LTU har avtal och bestämmelser om VFU-platser i norra sjukvårdsregionen främst i Norrbottens men även i andra nordliga län. Det finns viss möjlighet att genomföra VFU i övriga Sverige om andra arbetsterapeututbildningar har lediga VFU-platser. Universiteten samverkar kring VFU-platser för studenternas bästa. För att underlätta samverkan så måste du anmäla planerad plats senast den 15 mars respektive den 15 september.

Det finns även ett antal Regler och Rutiner för att genomföra VFU som gäller dig som student och för VFU-platser. Den ska du läsa innan du planerar göra VFU. Du hittar info på länken VFU Regler och Rutiner. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för VFU platser inom olika delar av Sverige samt göra din Anmälan om VFU-planering. Anmälan är obligatorisk. 

Arbetsterapeut - VFU perioder

Arbetsterapeut - Anmälan om VFU-planering

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET
Information om hur studenten ska anmäla och söka VFU-plats.

Avtal och bestämmelser för VFU-platser
Arbetsterapeutprogrammet har avtal för VFU-platser i norra regionen. Primärt inom Norrbotten men även med övriga regioner i norra Sverige. Möjlighet till VFU-platser i övriga Sverige finns om övriga arbetsterapeututbildningar inte nyttjar sina platser.

Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Ljusdals kommun. Har du anmält att du planerar att göra din VFU inom dessa verksamheter så kommer VFU-administratören att planera en plats för dig. 

Regionerna; Dalarna,  Gävleborg, Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Jämtlands kommun och Uppsala kommun.  Här har programmet inga avtal. Till dessa regioner ställer programmets VFU-administratör förfrågan om platser för LTUs studenter, men vi kan inte garantera någon plats. VFU-platser inom dessa regioner ges i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den arbetsterapeututbildningen som har avtal i länet. Region Skåne, Region Västerbotten och Region Västra Götaland har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäte.

Övriga regioner och verksamheter, utom ovanstående.
Har du anmält att du planerar att göra din VFU i övriga regioner och kommuner, så får du själv söka din VFU-plats. Detta gäller även privata verksamheter och statliga verksamheter, som Arbetsförmedling och Försäkringskassa

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan, se kurskoder. 

VFU-plats avbokas!

Var vänlig och meddela VFU-administratör, vfuat@ltu.se, omgående om erhållen VFU-plats skall avbokas. 

 

Kontakt

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Telefon: 0920-493889
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Gunilla Hedman

Gunilla Hedman, VFU-administratör, Institutionsadministratör

Telefon: 0920-493862
Organisation: Verksamhetsnära stöd HLT, Verksamhetsstöd

Kurs A0035H VFU termin 4

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan.

Vårterminen 2022

Höstterminen 2021

Kurs A0041H VFU Termin 5

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan.

Vårterminen 2022

Höstterminen 2021

Kurs A0042H VFU Termin 6

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan.

Vårterminen 2022

Höstterminen 2021

Programbild_arbetsterapi

Arbetsterapeut - Information till handledare

VFU-kurser inom arbetsterapi

A0035H VFU I.

A0041H VFU II.

A0042H VFU III.

Material till handledarna läggs ut på hemsidan två veckor före kursstart. Vid frågor om kursinnehåll kan ni kontakta kursansvarig lärare, Cecilia Björklund.