Arbetsterapeut Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Publicerad: 11 december 2015

Information och rutiner inför praktiktiden för arbetsterapeutstudenter vid LTU. Praktiken kallas verksamhetsförlagdutbildning, VFU.

VFU-kurser
Arbetsterapeutprogrammet genomförs som distansutbildning med studier på hemorten samt på LTU Campus i Luleå. Studenten genomför tre VFU-kurser under utbildningen. Kurs A0035H, termin 4, VFU i fem veckor. Utredning av klienters aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, förhållningssätt till klienter och samverkan med andra professioner inom vård och socialtjänstKurs A0041H termin 5, VFU i nio veckor. Utredning, åtgärder och utvärdering av åtgärder, samt att rapportera åtgärder och reflektera kring etiska dilemman. Kurs A0042H termin 6, VFU i fem veckor. Fortsatt färdighet i att utföra åtgärder samt i att värdera evidensbaserat arbete och ge förslag till förbättringsarbete inom verksamheten. Förkunskapskrav. Läs mer om vilka förkunskapskrav och godkända betyg som krävs för VFU-kurserna
se respektive kursplan, under behörighet. 

VFU-platser.
Kursmålen för respektive VFU-kurs avgör inom vilka verksamheter studenten kan genomföra respektive kurs. Allmänt rekommenderar vi att studenten genomföra sina VFU-kurser inom landstingens slutenvård och öppenvård samt inom kommunala verksamheter. VFU-platser finns även inom arbetsförmedling, försäkringskassa och privata verksamheter. VFU-placeringen ska stödja studentens karriärplanering. Handledning under VFU ska ges av legitimerad arbetsterapeut som helst bör ha handledarutbildning. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. Våra studenter har möjlighet att genomföra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i hela Sverige om det finns lediga platser. Information och anvisningar om VFU-platser i Norrbotten och övriga Sverige, se  ”Anmälan om VFU-planering - steg för steg”.