Hoppa till innehållet

Arbetsterapeut - Anmälan om VFU-planering (obligatorisk)

Publicerad: 2 september 2020

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET
Information om hur alla studenter skall anmäla och skicka in planering för VFU.

Alla arbetsterapeutstudenter som ska göra VFU, ska fylla i formuläret "Anmälan om VFU-planering".

Det är olika regler i landet på om förfrågan ska går via LTU, VFU-samordningen eller om studenten själv ska göra sin förfrågan  om VFU-plats. Läs nedan vad som gäller för varje område.

Avtal och bestämmelser för VFU-platser

Arbetsterapeutprogrammet har avtal för VFU-platser i norra regionen. Primärt inom Norrbotten men även med övriga regioner i norra Sverige. Möjlighet till VFU-platser i övriga Sverige finns om övriga arbetsterapeututbildningar inte nyttjar sina platser.

Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Blekinge samt Region Gävleborg samt Mora kommun, Växjö kommun och Ljusdals kommun.Vill du genomföra din VFU inom dessa verksamheter så kommer VFU-administratören att söka en plats för dig. Du får inte söka själv där LTU har avtal. 

 

Regionerna: Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland. Samt kommunerna i Västerbotten, Jämtland och Uppsala.  Här har programmet inga avtal. Till dessa regioner ställer programmets VFU-administratör förfrågan om platser för LTUs studenter, men vi kan inte garantera någon plats. VFU-platser inom dessa regioner ges i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den arbetsterapeututbildningen som har avtal i länet. 

Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Västerbotten och Region Västra Götaland har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäte.

Övriga verksamheter, kommuner och regioner, utom ovanstående.
Har du anmält att du planerar att göra din VFU i övriga kommuner och regioner, så får du själv söka din VFU-plats. Detta gäller även privata verksamheter och statliga verksamheter, som Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Vid funderingar kontakta VFU-administratör

Då du själv söker VFU-plats ska du använda materialet nedan, se kurskoder. 

VFU-administration. Kontaktpersoner för administrativa VFU-frågor

 vfuat@ltu.se   

Var vänlig och meddela VFU-administratör omgående om erhållen VFU-plats skall avbokas. 

Kontakt

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Telefon: 0920-493889
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik