Hoppa till innehållet
röntgen NY

Röntgensjuksköterska - VFU-placering

Här finns information och rutiner inför praktiktiden för studenter vid programmet för röntgensjuksköterska. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Kom ihåg att ansöka via antagning.se till VFU-kurserna som går i termin 3, 4, 5 och 6 senast 15/4 för höstens kurs och 15/10 för vårens kurs. OBS! Ej öppet för sen anmälan.

Ingen ansökan för VFU-kurserna i termin 1 och 2.

Anmälan om VFU-planering

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
Information om hur studenten ska anmäla och söka VFU-plats.

Planering inför VFU (Ska göras av alla)  

Här anmäler du dig till VFU-planering, använd formuläret som öppnas via länken nedan. Formuläret är öppet (och länken synlig)
15 februari - 15 mars, för VFU hösttermin.
15 augusti - 15 september för VFU vårtermin

Det finns tre olika former att VFU-placeringar

  • Avtalsplaceringar (Region Norrbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Blekinge och Kalmar)
  • Placeringar efter Förfrågan till ”stängda regioner” från VFU-samordningen HLT (Region Gävleborg, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västra Götaland, Örebro, Östergötland).
  • Placeringar efter Egen förfrågan (Obs! Egen förfrågan får ej göras till någon av ovanstående regioner).

Regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från externa lärosäten.

Nedan finnas informationsbrev som studenten ska använda vid förfrågan om VFU-plats.

Viktiga datum

  • Studenterna ska till 15 mars respektive 15 september göra en anmälan (planering) om vilken av dessa ovanstående 3 placeringar de avser göra i första hand. Denna anmälan görs till VFU-handläggaren (Webbformulär).
  • Studenten ska senast 15 april respektive 15 oktober ansöka på antagning.se till VFU-kurs från och med VFU i termin 3 (M0103H) 
  • 6 veckor innan VFU start är deadline för ”egen förfrågan”. Blankett skickas via e-post till vfurtg@ltu.se i excelformat. Egna förfrågningar som inkommer efter detta datum nekas konsekvent.
  • Senast 3 veckor innan VFU-placeringen meddelas studenterna fördelningen av Avtalsplaceringar för kontroll.
  • Senast 2 veckor innan VFU-start ska alla placeringar vara klara/definitiva.


Efter du har anmält din VFU-planering.

Har du anmält att du planerar att göra din VFU inom regionerna där vi har avtal, dvs Regionerna Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Blekinge och Västervik så kommer VFU-administratören på Hälsovetenskap att göra förfrågningar om plats för dig.

För verksamheter där vi inte har avtal så kan vi ställa förfrågan om plats, men vi kan inte garantera någon plats. VFU-platser i dessa regioner ges i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den röntgensjuksköterskeutbildningen som har avtal i regionerna. Detta gäller Regionerna Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Örebro (ny).

Har du anmält att du planerar att göra din VFU i övriga verksamheter, som inte är nämnda ovan, så får du själv söka din VFU-plats.
 

Nedan finnas brevförfrågan från kursansvarig lärare som du ska använda när du söker VFU-plats.

Höstterminen 2022

Kurs M0100H Radiografi III , Termin 2
Kurs M0106H Radiologi och teknik konventionell röntgen, Termin 4
Kurs M0119H Radiografi VI (akut diagnostik), Termin 6

Vid frågor om kursinnehåll kontakta lärare på Röntgensjuksköterskeutbildningen

Vårterminen 2023

Kurs M0099H Radiografi I, VFU Termin 1
Kurs M0103H Radiografi IV, VFU Termin 3
Kurs M0109H, M0110H, M0111H, VFU Termin 5
Vid frågor om kursinnehåll kontakta lärare på Röntgensjuksköterskeutbildningen.

När du själv har ordnat din VFU-plats så ska du fylla i VFU-platsens kontaktinformation på blankett nedan, "Blankett, Kontaktinformation till VFU-placering - Röntgen". Denna blankett skickar du sedan till vfurtg@ltu.se. OBS! i xlsx-format!

När du söker VFU plats själv är det viktigt att du förvissar dig om att placeringen kan uppfylla målen för just denna VFU och att rätt handledarkompetens kan erbjudas dig. Är du tveksam kring detta kan du kontakta VFU-ansvarig lärare. Efter att platsen har godkänts skriver LTU en individuell överenskommelse gällande VFU placeringen med ansvarig inom den aktuella verksamheten.

Röntgensjuksköterska VFU-platser enligt avtal

Region Norrbotten
Sunderby sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Kalix sjukhus, Gällivare sjukhus och Kiruna sjukhus
Region Västernorrland
Sundsvalls sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus och Sollefteå sjukhus.
Region Jämtland Härjedalen
Östersunds sjukhus.
Region Blekinge
Karlskrona sjukhus, Karlshamn sjukhus.
Region Kalmar
Västervik sjukhus

När platstillgången inte räcker till på någon ort tillämpas lottning.
Det kan innebära en del resor och boende på annan ort under VFU-perioderna.

Rontgensjukskoterska_toppbild_LTU

Röntgensjuksköterska - Information till handledare

VFU-kurser inom röntgensjuksköterska

VFU termin 1

VFU termin 2

VFU termin 3

VFU termin 4

VFU termin 5

VFU termin 6