Hoppa till innehållet

Anmälan om VFU-planering

Publicerad: 19 mars 2019

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
Information om hur studenten ska anmäla och söka VFU-plats.

Anmälan VFU-planering.

Här anmäler du dig till VFU-planering, använd formuläret som öppnas via länken nedan. Formuläret är öppet (och länken synlig)
15 februari - 15 mars, för VFU hösttermin.
15 augusti - 15 september för VFU vårtermin

Det finns tre olika former att VFU-placeringar

  • Avtalsplaceringar (Region Norrbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Blekinge, Kalmar)
  • Placeringar efter Förfrågan till ”stängda regioner” från VFU-administratör (Region Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Gävleborg,  Östergötland  Sörmland och Örebro (ny).
  • Placeringar efter Egen förfrågan (Obs! Egen förfrågan får ej göras till någon av ovanstående region).

Nedan finnas informationsbrev som studenten ska använda vid förfrågan om VFU-plats.

Regionerna Stockholm, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från externa lärosäten.

Deadline

  • Studenterna ska till 15 mars respektive 15 september göra en anmälan om vilken av dessa ovanstående 3 placeringar de avser göra i första hand. Denna anmälan görs till VFU-handläggaren (Webbanmälan)
  • Studenten ska till 15 mars respektive 15 september göra anmälan om eventuellt önskemål om Förfrågan till ”stängda” Regioner/Landsting (Webbanmälan).
  • 8 veckor innan VFU-placeringen påbörjas är deadline för ”egen förfrågan” enligt ovan. Innan deadline ska ALLA VFU-förslag inkommit till VFU-administratör (Blankett skickas via e-post). Egna förfrågningar som inkommer efter detta datum nekas konsekvent.
  • 6 veckor innan VFU-placeringen genomförs en fördelning av Avtalsplaceringar till studenterna.


Efter du har anmält din VFU-planering.

Har du anmält att du planerar att göra din VFU inom regionerna där vi har avtal, dvs Regionerna Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Blekinge och Västervik så kommer VFU-administratören på Hälsovetenskap att göra förfrågningar om plats för dig.

För verksamheter där vi inte har avtal så kan vi ställa förfrågan om plats, men vi kan inte garantera någon plats. VFU-platser i dessa regioner ges i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den röntgensjuksköterskeutbildningen som har avtal i regionerna. Detta gäller Regionerna Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Örebro (ny).

Har du anmält att du planerar att göra din VFU i övriga verksamheter, som inte är nämnda ovan, så får du själv söka din VFU-plats.
 

Nedan finnas brevförfrågan från kursansvarig lärare som du ska använda när du söker VFU-plats.

Höstterminen 2021

Kurs M0100H Radiografi III VFU Termin 2
Kurs M0106H Radiologi och teknik konventionell röntgen VFU Termin 4
Kurs M0065H Radiografi med inriktning akut diagnostik VFU Termin 6

Vid frågor om kursinnehåll kontakta lärare på Röntgensjuksköterskeutbildningen

Vårterminen 2022

Kurs M0099H Radiografi I, VFU Termin 1
Kurs M0103H Radiografi IV, VFU Termin 3
Kurs M0109H, M0110H, M0111H, VFU Termin 5
Vid frågor om kursinnehåll kontakta lärare på Röntgensjuksköterskeutbildningen.

När du själv har ordnat din VFU-plats så ska du fylla i VFU-platsens kontaktinformation på blankett nedan, "Blankett, Underlag för upprättande av överenskommelse". Denna blankett skickar du sedan till vfurtg@ltu.se. OBS! i word-format!

När platsen godkänts (handledarkompetens samt att platsens innehåll motsvarar kursmålen) så skriver LTU en individuell överenskommelse om studentens VFU-plats med ansvarig inom den aktuella verksamheten.