Hoppa till innehållet
Ellinor Hoff, Malmö, Dalia Hellmark, Kristianstad, Fanny Vesterlund, Piteå, SSK 12 LTU

Sjuksköterska/Sjuksköterskeprogrammet, distans, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Här finns information och rutiner inför praktik för studenter på Sjuksköterska/Sjuksköterskeprogrammet distans. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT,  har tecknat avtal med Region Norrbotten och samtliga kommuner i länet avseende VFU-platser för de utbildningar som ges på institutionen.

De VFU-platser vi har enligt avtal är på sjukhus och hälsocentraler inom Region Norrbotten samt inom kommunala verksamheter i Norrbottens kommuner.

Hela länet är vårt upptagningsområde och de platser vi har enligt avtalen är de platser som skall fördelas inför varje kurstillfälle. Detta kan innebära en del resor och boende på annan ort under VFU-perioderna. När platstillgången inte räcker till på någon ort tillämpas lottning.

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom slutenvård:
Sunderby sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Kalix sjukhus, Gällivare sjukhus och Kiruna sjukhus.https://www.norrbotten.se/sv/vard-och-halsa/sok-och-hitta-vard/

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom primärvård:
https://www.norrbotten.se/sv/vard-och-halsa/sok-och-hitta-vard/

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom kommunerna:
Äldreomsorg:  Samtliga kommuner i länet
Psykiatrisk vård:  Luleå, Boden, Kalix, Gällivare, Kiruna och Piteå

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utanför Norrbotten, Sjuksköterskeprogrammet distans

För VFU-placering utanför Norrbotten ska förfrågan göras enligt nedan. Observera att inga platser utomläns kan garanteras! Det är samordnarna i respektive region som ser över om de kan erbjuda platser till externa studenter. Detta eftersom vi inte har avtalade platser i landsting/regioner utanför Norrbotten.

Alternativ 1. Förfrågan via VFU-samordningen.
Alternativ 2: Egen förfrågan.
Se nedan

Om du fått VFU-plats om du inte kommer gå ut på ska detta anmälas till VFU-samordningen omgående. LTU får betala för ej avbokade/för sent avbokade VFU-platser.

Behöver du pausa studierna behövs ett beviljat studieuppehåll med platsgaranti för att göra VFU nästa gång kursen ges. Vid omregistrering får man VFU-plats om det finns platser över i den ordning (datum) som ansökan om omregistrering skickats in. 

Studenterna har två alternativ för att söka VFU-plats utanför Norrbotten:

Alternativ 1. Förfrågan via VFU-samordningen på institutionen HLT

Studenter som vill göra en förfrågan via VFU-samordningen om VFU-plats inom något av nedanstående regioner ska anmäla detta via formuläret nedan. Formuläret är öppet 15 februari - 15 mars för höstens VFU-kurser och 15 august - 15 september för vårens VFU-kurser.

OBS! Detta är endast en förfrågan.
Ingen garanti att erhålla vfu-plats, eftersom vi inte har avtalade platser i andra regioner än Norrbotten för Sjuksköteskor.

I följande regioner har resp region bestämt att förfrågan ska gå via VFU-samordningen på LTU. Här får student inte kontakta verksamheterna själva

 • Jämtlands läns landsting och Jämtlands kommuner
 • Region Gävleborg
 • Region Kalmar
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne (Förfrågan endast för vfu inom slutenvård).
  OBS! Region Skåne har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäten än de i region Skåne.
 • Region Stockholm
  Vårdverksamheterna i Stockholm har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäten än KI. Studenten ska också vara folkbokförda i regionen.
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Västra Götaland
 • Region Örebro
 • Region Östergötland

Här kommer länken till formuläret att visa när den är öppen (15/2-15/3 samt 15/8-15/9):

Alternativ 2. Förfrågan om VFU-plats som studenten gör själv 

 • Förfrågan om VFU-plats inom övriga regioner (ej de under punkt 1), kommunal verksamhet samt privata vårdgivare, ska gå via beställar-, samordnarfunktionen för VFU i respektive verksamhet.Kontakta växeln för vidare hänvisning i resp region/kommun osv.
   
 • När studenten fått erbjudande om VFU-plats skickar studenten in VFU-platsens kontaktinformation till VFU-handläggaren, i ett av formulären nedan, senast 6 veckor innan VFU-kursen börjar. Om kontaktinformation inte inkommit placeras studenten på VFU i Norrbotten.

Blir du erbjuden en VFU-plats av en verksamhet, så fyller du i blanketten, Kontaktinformation, via datorn i word-format och skickar den till VFU-samordningen, vfussk@ltu.se. OBS! Egen blankett för termin 6!