Hoppa till innehållet
Ellinor Hoff, Malmö, Dalia Hellmark, Kristianstad, Fanny Vesterlund, Piteå, SSK 12 LTU

Sjuksköterska och specialistsjuksköterska VFU-placering - distans

Här finns information och rutiner inför praktiktiden för studenter vid programmen på distans för sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT,  har tecknat avtal med Region Norrbotten och samtliga kommuner i länet avseende VFU-platser för de utbildningar som ges på institutionen.

De VFU-platser vi har enligt avtal är på sjukhus och hälsocentraler inom Region Norrbotten samt inom kommunala verksamheter i Norrbottens kommuner.

Hela länet är vårt upptagningsområde och de platser vi har enligt avtalen är de platser som skall fördelas inför varje kurstillfälle. Detta kan innebära en del resor och boende på annan ort under VFU-perioderna.
När platstillgången ej räcker till på någon ort tillämpas lottning.

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom slutenvård:
Sunderby sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Kalix sjukhus, Gällivare sjukhus och Kiruna sjukhus.

http://nll.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Sjukhus/

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom primärvård:
Samtliga hälsocentraler i länet

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom kommunerna:
Äldreomsorg:  Samtliga kommuner i länet
Psykiatrisk vård:  Luleå-, Boden, Kalix, Gällivare, Kiruna samt Piteå kommun

Fältstudier specialistsjuksköterska akutsjukvård

Riktlinjer vid placering

Institutionen hälsa, lärande och teknik har avtalade platser för fältstudier med Region Norrbotten. Det är insitutionens VFU-administratör som  placerar studenterna på de avtalade platserna.

Inför fältstudierna, ca 1-2 veckor innan, läggs information och placeringslista ut i kursrummet. Datum när placeringarna skickas till verksamheten framgår av informationen som ligger i kursrummet inför varje fältstudie.
Studenten ska kontakta enheten, via mail, innan fältstudien ska påbörjas.
I första hand kontaktas huvudhandledaren alt enhetschef.

OBS! Det utgår ingen ersättning från universitetet vid placering på fältstudier. Det är endast när det gäller vfu-placering på minst en vecka som ersättning utgår.

Sjuksköterske, specialistsjuksköterske, distans, VFU utanför Norrbotten

För VFU-placering utanför Norrbotten ska förfrågan göras enligt nedan. Observera att inga platser utomläns kan garanteras! Det är samordnarna i respektive region som ser över om de kan erbjuda platser till externa studenter. Detta eftersom vi inte har avtalade platser i landsting/regioner utanför Norrbotten.

Om plats utanför Norrbotten inte erhållits 8 veckor innan aktuell VFU-kurs startar placeras studenten på VFU i Norrbotten, där avtal finns. När plats är tilldelad är det inte möjligt att byta placering. 

Förtydligande avseende sjuksköterskestudenter i termin 1:
1:a vfu-kursen infaller redan tredje kursveckan vilket medför att placeringarna måste vara klara redan första kursveckan. 
För denna kurs gäller endast placering i Norrbotten där vi har avtalade vfu-platser.

Det är mycket viktigt att studenten ansöker om studieuppehåll/studieavbrott enligt nedan, så att VFU-platsen kan avbokas. Meddela omgående VFU-administratör på Hälsovetenskap om erhållen VFU-plats skall avbokas. LTU debiteras för ej avbokade VFU-platser.

Studenterna har två alternativ för att söka VFU-plats utanför Norrbotten:

Alternativ 1. Förfrågan via VFU-administratör på institutionen HLT

Studenter som vill göra en förfrågan om VFU-plats inom något av nedanstående regioner ska anmäla detta via formuläret nedan.

OBS! Detta är endast en förfrågan.
Ingen garanti att erhålla vfu-plats, eftersom vi inte har avtalade platser i andra regioner utanför Norrbotten.

Förfrågan skickar du in terminen innan du ska ut på vfu. Formuläret är öppet endast under angiven period,

1 februari - 15 mars för kurser under höstterminen.
1 augusti - 15 september för kurser under vårterminen.

 • Jämtlands läns landsting och Jämtlands kommuner
 • Region Kronoberg
 • Region Gävleborg
 • Region Värmland
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Kalmar län
 • Region Skåne (Förfrågan endast för vfu inom slutenvård).
  OBS! Placering inom primärvården i Skåne =
  Ingen möjlighet 
  att erbjuda vfu-platser till studenter från andra lärosäten i landet. OBS! Region Skåne har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäten än sina egna universitet.
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Stockholm
  Vårdverksamheterna i Stockholm har mycket begränsade möjligheter att erbjuda VFU-platser till studenter från andra lärosäten än KI.
 • OBS! Primärvården i Stockholm har i dagsläget inte möjlighet att erbjuda vfu-platser till studenter från andra lärosäten än KI.
 • Region Västerbotten
 • Region Västra Götaland

Här kommer länken till formuläret att visas, när ansökan är öppen:

Alternativ 2. Förfrågan om VFU-plats som studenten gör själv 

 • Förfrågan om VFU-plats inom övriga regioner (ej de som finns listade under punkt 1), kommunal verksamhet samt privata vårdgivare, ska gå via beställar-, samordnarfunktionen för VFU i respektive verksamhet.
  Kontakta växeln för vidare hänvisning.
   
 • När studenten fått erbjudande om VFU-plats skickar studenten in VFU-platsens kontaktinformation till VFU-handläggaren, i ett av formulären nedan, senast 8 veckor innan VFU-kursen börjar. Om kontaktinformation inte inkommit placeras studenten på VFU i Norrbotten.
   
 • VFU-information kurs O0093H
  Kortfattad information om innehåll och upplägg som kan skickas till verksamheten när du själv söker VFU-plats, se nedan

Blir du erbjuden en VFU-plats av en verksamhet, så fyller du i blanketten, Kontaktinformation, via datorn i word-format och skickar den till VFU-administratör vfussk@ltu.se

Toppbild intensivvård

Specialistsjuksköterska - Information till handledare

Kurser inom specialistsjuksköterska

Kurskod O7029H, O7030H Omvårdnad i psykiatrisk vård I, II (Spec.ssk psykiatrisk vård)

Kurskod O7068H Elevhälsa, spec distrikt, ht20

Kurskod O7075H Spec.ssk Anestesi (SpANLtu_2anl), ht20

Kurskod O7069H Spec.ssk Intensivvård (SpIVALtu_1ival), ht20

Kurskod O7078H Spec.ssk Operation (SpOpLtu_1opl), ht20

Kurskod O7081H Spec.ssk Distrikt (SpDSKLtu_1distrl), ht20

Kurskod O7082H Spec.ssk Distrikt (SpDSKLtu_2distrI), vt21

O7083H, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II (Spec.ssk Distrikt)