Hoppa till innehållet
Kvinna, dator, kontor, arbetar Foto: Pixabay

Ansökan om förtur vid placering på VFU senast 15 april/15 okt

Publicerad: 21 oktober 2021

Ansökan om förtur gäller endast där LTU har avtalade VFU-platser. På respektive programs VFU sida så är det angivet var vi har avtalade VFU-platser.

Kriterier gällande ansökan om förtur. Gäller from VFU vt 2022.

Vid behov av förtur för studenter vid VFU placering inom VFU kurser vid arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet ska detta ansökas om terminen innan aktuell VFU kurs. Ansökan om förtur registrerar studenten via formuläret på hemsidan.

Kriterier för att söka förtur:

1. Förtur på grund av medicinska skäl eller funktionsnedsättning som kräver att studenten har en nära VFU placering då läkare alt. medicinska kontakter behöver ske regelbundet. Läkarintyg skickas in.

2. Förtur i egenskap av ensamstående vårdnadshavare av barn under 16. Intyg från folkbokföringsregistret skickas in. Studenten kontaktar Skattemyndigheten 0771–567 567 för att beställa utdrag ur registret.

3. Förtur i egenskap av att vara riksidrottare eller innehavare av ett förtroendeuppdrag för studentkåren inom utbildningsbevakande verksamhet.

Andra synnerliga skäl som varit svåra att förutse och som förhindrar studenten att eventuellt pendla till aktuell VFU-placering prioriteras efter utvärdering från varje enskilt fall av kursansvarig och VFU samordnare. 

Samtliga ansökningar bedöms individuellt utifrån den information som tillhandahållits. 

Ansökan om förtur registrerar studenten via formuläret nedan, terminen innan VFU-placeringen. Formuläret är öppet endast under angiven period. 

  • 15 mars - 15 april för kurser under höstterminen
  • 15 september - 15 oktober för kurser under vårterminen

En ansökan per termin. När du har registrerat din ansökan så får du en bekräftelse via e-post på att din ansökan är mottagen.

För samtliga ansökningar skall studenten skicka in motivering och även intyg där det begärs.

Motivering och intyg skickas per post (ej e-post) till:     
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ansökan förtur
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå 

Här kommer en länk till formuläret, "Ansökan om förtur," öppnas.