Hoppa till innehållet
Igloo

Boende och bidrag vid VFU

Publicerad: 15 oktober 2021

Ansökan om bidrag för dubbelt boende till studenter i VFU.

Riktlinjer för ansökan om bidrag för dubbla boendekostnader till studenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid de hälsovetenskapliga utbildningarna. Bidraget kan utgå till studenter som av HLT hälsovetenskapliga utbildningarna är anvisad VFU-plats på annan ort än studieorten. I de fall där antalet anvisade platser är lägre än behovet, ges bidraget även till studenter som själv har ordnat plats med undantag för valbar VFU-placering fysioterapeutprogrammet. Bidraget utbetalas dock inte då studenten under VFU-perioden bor i föräldrahemmet eller i egen familjebostad.

Villkor för bidraget är att studenten har kostnader för dubbelt boende och att avståndet från studieorten till VFU-platsen överstiger 8 mil enkel väg. För studerande i distansundervisning ska hemorten anses som studieort.

Bidraget är ett schablonbelopp på 1 225 kr/VFU-vecka eller om hyran är lägre den faktiska kostnaden. Vid VFU för enstaka dagar är ersättning maximalt 175 kr/natt.

Ansökan om bidrag för dubbelt boende ska innehålla:
Ifylld ansökningsblankett (skickas i excelformat), kvitto/betalningsunderlag som visar hur mycket du har betalt, till vem du har betalat och vad betalningen avser. OBS! Viktigt är att ansökan är korrekt ifylld (helst ifylld på dator) och att samtliga underlag (tydliga o läsbara) bifogas i bilaga (word/pdf). Om underlag är otydliga eller saknas kommer ärendet att avvisas.

Om ni är flera studenter som delar boende under vfu-perioden så gäller att varje student skickar in sin egen ansökan med kvitton.

Ansökan ska skickas in via e-post (se sid 1 på ansökan) direkt efter VFU-perioden, dock senast vid terminens slut. Därefter upphör rätten till ersättning.

Förslag att hyra tillfällig bostad
Vid VFU-placering inom Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, kan studenten kontakta respektive region och fråga om tillfälligt boende finns att hyra. Studenten betalar hyran och kan därefter ansökan hos Institutionen för Hälsa, lärande och teknik om bidrag för dubbla boendekostnader.

Studentboende via Region Norrbotten på sjukhusorterna Gällivare, Pajala och Kiruna
Gäller studenter som är folkbokförda i Norrbotten. Studenter som har placering för VFU inom Region Norrbottens verksamheter på sjukhusorterna Gällivare, Pajala och Kiruna, kan i mån av tillgänglighet kostnadsfritt få hyra boende genom Region Norrbottens personalbostäder. Det kan innebära att studenten måste dela lägenhet med någon annan student.