Hoppa till innehållet

Tentamen

De flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen där dina kunskaper prövas. Andra former av examination kan vara hemtenta, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter.

Inför en skriftlig salstentamen måste du alltid anmäla dig i förväg via Mitt LTU innan sista anmälningsdagen har passerat.

Om du har problem med tentaanmälan, kontakta Service Point via deras formulär innan sista anmälningsdag har passerat.

Tentamensperioder

Tentamensanmälan öppnar två veckor innan sista anmälningsdag.

Vissa undantag där kurser inte följer läsårsindelning.

Examinationsperioder läsåret 2021/2022

Period Tentamensdatum Anmälan öppnar Sista anmälningsdag
1 25 - 30 oktober 2021 17 september 2021 30 september 2021
2 10 - 15 januari 2022 3 december 2021 14 december 2021
3 21 - 26 mars 2022 4 februari 2022 17 februari 2022
4 27 maj - 3 juni 2022 19 april 2022 2 maj 2022

 

Omexaminationsperioder läsåret 2021/2022

Period Tentamensdatum Anmälan öppnar Sista anmälningsdag
4 20 - 22 oktober 2021 17 september 2021 30 september 2021
1 20 - 22 december 2021 19 november 2021 2 december 2021
2 16 - 18 mars 2022 4 februari 2022 17 februari 2022
3 23 - 25 maj 2022 19 april 2022 2 maj 2022
Alla 2021-08-18 - 2021-08-28 2021-06-28 2021-07-27

 

Viktigt att veta inför en tentamen

Nya ordningsregler är beslutade och finns tillsammans med information gällande brandlarm på studentens bänk, dessa får inte medtas från tentalokalen.

För att du ska få skriva en tenta måste du vara anmäld till tentan innan sista anmälningsdag.

Ordningsregler

 • Toalettlogg: Studenter ska skriva upp sig på en toalettlogg vid toalettbesök. Där anges namn, personnummer, kurskod, tidpunkt när student lämnar tentalokalen och tidpunkt när studenten kommer tillbaka till tentalokalen. Toalettlogg finns hos varje salsvakt.
 • Pennfodral får inte finnas på studentens bänk
 • Medtag giltig ID-handling vid tentamenstillfället (LTU-kortet räknas som en giltig ID-handling vid tentatillfället). I fall du saknar någon ID-handling kan du skaffa ett tillfälligt LTU-kort för 50 kronor på Service Point.
 • Du som kommer 45 minuter efter det att tentamen har börjat får inte delta vid tentamen.
 • Du får inte lämna tentamenslokalen under tentamens första timme.
 • Mobiltelefon får tas med in i tentamenslokalen, men mobiltelefonen ska vara avslagen och placerad i din väska.

Övrigt

 • Medtag ev. något ätbart/dryck, under tentamen har du inte möjlighet att inhandla något.
 • För att undvika allergiska reaktioner, så undvik att ta med nötter av olika slag när du tenterar.
 • Kom gärna i god tid till din tentamen så att du har hittat angiven lokal innan tentamen börjar.
 • Observera att alla tentor skannas in. Se till att du fyllt i försättsbladet/skanningsbladet ordentligt. Om det är otydligt kommer tentan ej att kunna skannas in. Personnummer ska anges med 12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Svart eller blått bläck samt tydliga siffror är ett måste.

Speciella tentamensregler

Dubbeltentamen i sal

Om du har två eller flera salstentamen som är planerade samma dag anmäler du dig som vanligt till dessa här.

Du kompletterar därefter med en ansökan om att få skriva dubbla tentamen via formuläret nedan. Detta måste göras senast sista anmälningsdag.

Huvudregeln är att ingen extra skrivtid beviljas, skrivtiden är den tid som den längsta tentamen har. Varje tentamen har en maximal skrivtid och den kvarstår. Man kan alltså inte använda 5 timmar till en 4-timmarstenta. 

Särskilda skäl kan prövas vid tentamensadministrationen.

Är du distansstudent ska du inte fylla i detta formulär.

Sista tentamen innan examen

Du som endast har en tentamen kvar innan examen kan tas ut kan ges möjlighet att vid ett tillfälle tentera kursen.

För att få detta krävs att alla övriga kurser inklusive examensarbetet är klara. Intyg som visar att så är fallet kan fås från studievägledare.

Begäran om extra tentamenstillfälle måste lämnas in minst en månad i förväg till institutionen. Du som blir underkänd vid detta extra tentamenstillfälle måste vänta tills nästa ordinarie tentamen i kursen ges.

Examination i kurser som utgått ur utbildningsplan

Tentamenstillfällen för nedlagda kurser ska ges i sådan omfattning att studenten har möjlighet att fullfölja sina studier i rimlig tid.

Tentamen ska ges två gånger första året efter att kursen inte ges längre. Därefter ges ett tentamenstillfälle per år under ytterligare två år efter att kursen lagts ner.

Om du vill anmäla dig till en tentamen på en nedlagd kurs eller till en tentamen som har ändrats och du inte hittar den i tentamensanmälan, gör då ett ärende i kontaktformuläret nedan innan sista anmälningsdag.

Tentamen distansstudent

Du som läser kurs eller program med utbildningsform ”distans” kan ges möjlighet att tentera vid en annan tentamensplats än campus Luleå om tentamensplatsen uppfyller universitets krav på rättssäker examination. Tentamen på distans ska ske vid en högskola, universitet eller lärcentrum. Tentamensplatsen ska ha möjlighet att ta emot dig vid givet tentamenstillfälle och även ha godkänd tentamensbevakning, vilket innebär att en tentamensvakt ska finnas i lokalen under hela skrivtiden.

Luleå tekniska universitet garanterar inte att lediga platser finns för tentamen vid annan tentamensplats och du ansvarar själv för att arrangera tentamen enligt checklistan nedan. Tentamen ska äga rum samtidigt (samma tid och datum) som den går vid Luleå tekniska universitet. Om du inte hittar plats för tentamen som uppfyller kraven ovan erbjuds du att genomföra tentamen på campus Luleå.

Vid missad anmälan till tentamen se länken nedan.

Checklista för anmälan till tentamen på distans

 1. Hitta en tentamensplats utifrån listan (se nedan lista med tentamensorter)
 2. Kontakta kontaktpersonen på tentamensplatsen där du vill tentera och boka din plats. Notera att klockslaget för tentamen ej anges förrän efter anmälningstiden har gått ut, detta görs av universitetets centrala tentamensadministration och anslås i tentamensschemat (se nedan). Distanstentamen läggs så långt det går med start kl. 09:00, boka därför den tiden preliminärt.
 3. Gör din tentamensanmälan via Mitt LTU -> Tentamen -> Tentamensanmälan. Välj tentamensplats och tryck sedan på anmäl.
 4. Några dagar efter tentamensanmälan stängts, kontrollera klockslaget i tentamensschemat (se nedan).
 5. Plugga! Lycka till.

Om du inte hittar en tentamensplats som kan ta emot dig för tentamen, kontakta din institution (länk nedan). Om du mot förmodan inte skulle kunna skriva tentamen du anmält dig till måste du meddela detta till kontaktpersonen med kopia till institutionen (se nedan). Om du missköter detta finns det en risk att tentamensplatsen i fortsättningen inte tar emot studenter från universitetet samt att både tentamensplatsen och Luleå tekniska universitet får onödiga kostnader. 

Tentamensanpassningar

Gäller för dig som är inskriven hos samordnaren för funktionsvariation och har beviljats tentamensanpassningar.

Du anmäler dig till tentan via Mitt LTU och ska utöver det ansöka om tentamensanpassningar via formuläret nedan. 

Ansökan ska vara inlämnad senast sista anmälningsdag för aktuell tenta- eller omtentaperiod.

* Vid sjukdom eller annat som gör att du inte kan tentera, meddela oss gärna då: tentamen@ltu.se

Tentamen på annan ort

Det är bara studenter på program vid LTU med undervisningsform ”Normal” som kan beviljas tentamen på annan ort.

Skriftlig tentamen ska genomföras på utbildningsorten, men i undantagsfall kan tentamen på annan ort tillåtas, om det föreligger starka skäl.

(OBS! Detta gäller ej för Distanstentamen, söker du information om distanstentamen https://www.ltu.se/student/Studera/Tentamen/Tentamen-distansstudent-1.50362)

Som starka skäl räknas

 1. egen sjukdom eller militärtjänst som gör att det inte är möjligt att resa till den ordinarie utbildningsorten
 2. du befinner dig på annan ort på grund av pågående moment som ingår i utbildningen, t ex praktik, examensarbete eller utlandsstudier,
 3. du har genomfört din sista ordinarie programtermin och har resttentamen kvar max tre år därefter.
 4. du bedriver studier i enlighet med elitidrottsavtalet (dnr 353-15).
 5. du har endast en kurs kvar att tentera innan du kan ta ut examen.

Skäl 1, 2 och 5 ska styrkas med intyg (på svenska eller engelska):

Skäl 1:
Sjukdom styrks med läkarintyg med datum. Militärtjänst styrks med inkallelse från Försvarsmakten.
Skäl 2:
Praktik, examensarbete och liknande styrks med intyg från företaget, start- och slutdatum ska tydligt framgå. Utlandsstudier styrks med antagningsbeskedet från värduniversitetet i det land du ska studera, terminsdatum ska tydligt framgå. Alla intyg ska vara signerade.
Skäl 5:
Sista tentamen ska styrkas med intyg från din studievägledare.

Krav på godkänd tentamensplats

Du ansvarar själv för att ta kontakt med önskad tentamensplats och kontrollera att de uppfyller kraven (se nedan). Detta ska göras innan du skickar in din ansökan om tentamen på annan ort till LTU.

Tentamensplatsen ska ha godkänd tentamensbevakning och lokal. Godkänd tentamensbevakning innebär att en tentamensvakt ska finnas i tentamensrummet/-lokalen under hela skrivtiden.

Tentamensplats ska vara högskola, universitet, lärcentrum eller dylikt som bedriver högskole-/universitetsstudier.

Tentamen ska ske samma datum och samma tid som tentamen genomförs på utbildningsorten. Tentamenstiden är alltid svensk tid.

Observera

Om du får förhinder är du skyldig att meddela detta till tentamensplatsen samt kursgivande institution. Om detta upprepas riskerar du att inte beviljas tentamen på annan ort fler gånger.

Du betalar själv eventuella merkostnader som kan uppstå på tentamensplatsen.

Att tentera på annan ort innebär ett risktagande från din sida. Ifall något missöde inträffar så tar institutionen inget ansvar för detta. Det kan t ex vara att institutionen inte får kontakt med kontaktpersonen eller att tentamen inte kommer fram i tid eller att tentamensplatsen inte kan ta emot dig om tentamen ges på eftermiddag/kväll. Tiden för tentamen fastställs endast någon vecka före tentamen, vissa tentamensplatser inte har öppet em/kväll och det kan vara svårt att hitta en ny tentamensplats med kort varsel.

Ansökan

Innan du fyller i ansökningsblanketten måste du ha fått bekräftat att tentamensplatsen uppfyller kraven och att det går bra att du skriver tentamen där det datum den är schemalagd. (Klockslag fastställs först vid senare tillfälle men man försöker i möjligaste mån lägga dem på förmiddagen från kl. 9.00. Så du kan uppge den tiden preliminärt).

Ansökningsblanketten ska vara LTU tillhanda och ankomststämplad senast sista ansökningsdag för tentamen på annan ort, se nedan.

Fyll i blanketten på datorn, skriv ut (enkelsidigt), underteckna och bifoga ev intyg (skäl 1, 2 och 5). Skicka ansökan till: Luleå tekniska universitet, Service Point, 971 87 LULEÅ. Märk kuvertet med kurskod

Obs! vi tar inte emot ansökningar som skickas via e-post.
Undantag gäller för dig som vid ansökningstillfället befinner dig i utlandet på utbyte/praktik/exjobb – enligt intygad tidsperiod. Mejla då inskannad, påskriven ansökan till registrator@ltu.se med intyget bifogat.

Den institution som ger kursen beslutar om tentamen på annan ort.

Du kan endast ansöka till närmaste tentamensperiod, det går alltså inte att skicka in blanketten flera månader i förväg eftersom din information då hinner bli inaktuell. För tidig ansökan avslås därför.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du uppgett i din ansökan samlas in och används för att kunna kontakta dig vid eventuella frågor samt för att kunna identifiera dig vid tentamenstillfället och för resultatrapportering.

Luleå tekniska universitet behåller och hanterar dessa personuppgifter lokalt under den tid som behövs för att administrera aktuell tentamensperiod, därefter arkiveras din ansökan centralt.

Dina personuppgifter hanteras av berörd institution samt lämnas ut till den tentamensplats du ansökt om att få tentera på, för administration och identifikation vid tentamenstillfället.

För mer utförlig information om hur LTU behandlar dina personuppgifter klicka här

Tentamensdatum Sista ansökningsdag för
tentamen på annan ort
2021 20/10--30/10 2021-09-23
2021 20/12--22/12 2021-11-25
2022 10/1--15/1 2021-12-07
2022 16/3--26/3 2022-02-10
2022 27/5--3/6 2022-04-25
  Augusti ej fastställt
   

 

OBS! sista ansökningsdag för tentamen på annan ort är ca 1 v. tidigare än för ordinarie sista ansökningsdag på Mitt LTU.

Gamla tentor

I Mitt LTU kan du söka fram gamla tentor med frågor genom att söka på kurskoden. Oftast är det de tre senaste tentorna som finns tillgängliga.

Rättade tentamen

Din tentamen skannas in och du får ett mail med en länk till din tenta. Du kan även hitta din tenta under rubriken Rättade tentor på Mitt LTU.

Observera att om du fyllt i försättsbladet/skanningsbladet otydligt så kommer tentan ej att kunna skannas in. Svart eller blått bläck samt tydliga siffror är ett måste.