Hoppa till innehållet

Digital tentamen med Inspera

Med digital tentamen menas att en tentamen skapas, skrivs och bedöms i ett webbaserat system. Vid LTU används normalt Inspera vid digitala examinationer.
Nedan beskrivs hur du förbereder dig inför och genomför tentamen med Inspera. Har du frågor om digitala examinationer med andra system än Inspera, så kontaktar du examinator för mer information.

Det är examinatorn som avgör hur en tentamen ska genomföras och det framgår av tentamensanmälan. Om du är osäker så kontakta din examinator.

När examinator väljer digital tentamen med Inspera som examination så beslutar han eller hon att den ska genomföras antingen:

  • som salstentamen vid våra campusorter,
  • via de studiecentra som godkänts av Luleå tekniska universitet eller
  • hemifrån.
LTU
Salstentamen med Inspera på LTUs campusorter

Vid salstentamen med Inspera, så skriver du din tentamen på din egen dator som du tar med dig till skrivsalen på campus.

Tentamen Lärcenter
Tentamen med Inspera vid annat studiecentra

Vid tentamen med Inspera vid annat godkänt studiecentra, så skriver du din tentamen på din egen dator som du tar med dig till studiecentrat.

Dator, tangentbord, student, tjej Foto: Pixabay
Hemtentamen med Inspera

Vid tentamen hemifrån med Inspera, så skriver du din tentamen på din egen dator. Hemtentamen med Inspera kan ske med eller utan övervakning, utifrån examinatorns val av examinationsform. Anvisningar vid tentamen med digital övervakning finns längst ned på sidan.

Din tentamen i Inspera rättas anonymt

Tentamina som du skriver med Inspera kommer rättas anonymt av lärare. Vid din tentamensanmälan får du en unik anonymkod till ditt tentamenstillfälle, som du även kommer se uppe i det vänstra hörnet i tentamen när du öppnat den efter att skrivtiden börjat. Anonymkoden kontrolleras av dig och tentamensvakten vid tentamenstillfället.

Om du får plats i skrivsalen efter ha stått på en kölista för tentamenstillfället, så kommer däremot inte din tentamen att rättas anonymt. Detta då du inte har någon anonymkod från tentamensanmälan. Istället för anonymkod kommer du se din LTU-användare i tentamen när du öppnat den. Din LTU-användare kommer även rättande lärare att se.