Hoppa till innehållet
Dator, tangentbord, student, tjej Foto: Pixabay

Hemtentamen med Inspera

Publicerad: 21 april 2022

Vid tentamen hemifrån med Inspera, så skriver du din tentamen på din egen dator. Hemtentamen med Inspera kan ske med eller utan övervakning, utifrån examinatorns val av examinationsform.

Anvisningar vid tentamen med digital övervakning finns längst ned på sidan.

Förberedelser du behöver göra i god tid inför tentamen

Innan du skriver din tentamen med Inspera hemifrån, så behöver du säkerställa några saker:

 • Säkerställ att din dator uppfyller systemkraven: Säkerställ att operativsystemet på din PC eller MAC är av rätt version och att webbläsaren stöds. Inspera systemkrav
 • Säkerställ att du har internetuppkoppling.
 • Säkerställ att du sitter i en lugn och tyst miljö.

_____________________________________________________________________

Du kan testa Inspera genom att göra en demotenta

Du har möjlighet att göra en demotentamen med Inspera innan ditt tentamenstillfälle för lära känna tentamensverktyget. Dina svar kommer varken att sparas eller rättas och du kan göra demotentor hur många gånger du vill.

Här hittar du demotenta:

 • Öppna en webbläsare och ange i adressfältet: ltu.inspera.com
 • Klicka på “Logga in med ditt LTU-ID".   
 • Du hittar demotenta under rubriken ”Demotenta”.   

_____________________________________________________________________

Checklista på tentamensdagen

Förbered dig genom att:

 • Ansluta dator till strömkälla
 • Ta fram penna och sudd
 • Ta fram eventuella tillåtna hjälpmedel.
 • Läs igenom eventuella särskilda instruktioner för tentamen om sådana tilldelats av examinator/ kursansvarig.

Så här gör du dig redo för din tentamen:

 • Se till att din dator är ansluten till nätverk.
 • Stäng ned aktiva program (även notifieringar från mail och dylikt)
 • Öppna en webbläsare och ange i adressfältet: ltu.inspera.com
 • Logga in med ditt LTU-ID. 
 • Välj din tentamen och läs igenom informationen om den.
 • Öppna tentamen när skrivtiden börjar.

_____________________________________________________________________

Anvisningar vid tentamen med digital övervakning:

Vid tentamen hemifrån med Inspera som genomförs med digital övervakning så gäller dessa anvisningar:

 • Du ska vara inloggad i Zoom 45 minuter före tentamen startar.
 • Ha tillgång till godkänd giltig legitimation
  • Giltigt LTU-kort är också godkänd id-handling vid examination
 • Ljud och mikrofon skall vara påslagna.
 • Headset/hörlurar är ej tillåtet.
 • Kamera ska vara påslagen och riktas mot student samt skrivplats.
 • Endast en skärm och en enhet får användas.
 • Skärmdelning ska tillämpas.
 • Endast Inspera, Zoom och eventuella digitala hjälpmedel får vara öppna.
 • ID-kontroll sker i ett enskilt digitalt rum.
 • All kommunikation med tentamensvakten sker via chatt.
 • Student får inte lämna tentamensövervakningen utan OK från tentamensvakten.
  • Om internetanslutningen fallerar, försök ansluta igen.
  • Vid återanslutning, kontakta tentamensvakten i chatten och meddela vad som hänt.
  • Om problem kvarstår ring till examinator och meddela ditt problem.
 • Meddela tentamensvakten om lösningar till tentamen ska laddas upp i Inspera.
  • Invänta OK från tentamensvakten innan mobil används för att fotografera lösningar och ladda därefter upp svar till Inspera.
  • Meddela tentamensvakten när svaren laddats upp.
 • Meddela tentamensvakten när tentamen är redo att lämnas in.
  • Invänta OK från tentamensvakten.
 • Zoomrummet får lämnas efter OK från tentamensvakten.

Du ska vara beredd på att tentamensvakten begär att få se din ID-handling. Detta sker i så kallade break out rooms i Zoom, det vill säga att tentamensvakten tar ut dig till ett privat zoomrum med bara dig och tentamensvakten.