Lokal och tentamensschema

Luleå, Piteå och Kiruna
Lokalschema finns endast tillgängligt via webben, se nedan.

Skellefteå
Anslås på Skellefteås Studenttorg i B-huset.