Speciella tentamensregler

Publicerad: 10 oktober 2016

Dubbeltentamen

Du som skriver dubbla tentamen (två eller flera tentamen på samma dag) anmäler dig som vanligt till tentorna via Mitt LTU, förutom detta ska du anmäla detta till tentamensadministrationen innan sista anmälningsdag har passerat.

Huvudregeln är att ingen extra skrivtid beviljas, skrivtiden är den tid som den längsta tentamen har. Varje tentamen har en maximal skrivtid och den kvarstår. Man kan alltså inte använda 5 timmar till en 4-timmarstenta. 

Särskilda skäl kan prövas vid tentamensadministrationen.

Är du distansstudent ska du inte fylla i detta formulär.

Sista tentamen innan examen

Du som endast har en tentamen kvar innan examen kan tas ut ska ges möjlighet att vid ett tillfälle tentera kursen.

För att få detta krävs att alla övriga kurser inklusive examensarbetet är klara. Intyg som visar att så är fallet kan fås från studievägledare.

Begäran om extra tentamenstillfälle måste lämnas in minst en månad i förväg till institutionen. Du som blir underkänd vid detta extra tentamenstillfälle måste vänta tills nästa ordinarie tentamen i kursen ges.

Examination i kurser som utgått ur utbildningsplan

Tentamenstillfällen för nedlagda kurser ska ges i sådan omfattning att studenten har möjlighet att fullfölja sina studier i rimlig tid.

Tentamen ska ges två gånger första året efter att kursen inte ges längre. Därefter ges ett tentamenstillfälle per år under ytterligare två år efter att kursen lagts ner.

Plussning

Följande regler gäller för plussning, d v s omtentamen i en tentamen som du redan klarat, med syfte att höja betyget.

Plussning är endast tillåten där

  • examination sker genom skriftlig tentamen
  • tentamen utgör majoriteten av poängen i kursen
  • tentamen betygssätts med minst ett treskaligt betyg t ex U/G/VG.
  • Ny tentamen ska skrivas senast ett år efter det att tentamen första gången registrerades som godkänd.

Plussning får endast ske en gång per kurs och om du blir underkänd eller får ett lägre betyg vid plussningstillfället gäller det tidigare betyget. Tentamenstillfället ska ingå i det ordinarie tentamensschemat.

Om en tenta består av flera deltentor måste samtliga deltentor tenteras. Det är inte tillåtet att tentera endast en del av ett provnummer.

Anmälan till plussning sker via Studenttorget innan sista anmälningsdag.