Hoppa till innehållet

Speciella tentamensregler

Publicerad: 10 oktober 2016

Dubbeltentamen i sal

Om du har två eller flera salstentamen som är planerade samma dag anmäler du dig som vanligt till dessa här.

Du kompletterar därefter med en ansökan om att få skriva dubbla tentamen via formuläret nedan. Detta måste göras senast sista anmälningsdag.

Huvudregeln är att ingen extra skrivtid beviljas, skrivtiden är den tid som den längsta tentamen har. Varje tentamen har en maximal skrivtid och den kvarstår. Man kan alltså inte använda 5 timmar till en 4-timmarstenta. 

Särskilda skäl kan prövas vid tentamensadministrationen.

Är du distansstudent ska du inte fylla i detta formulär.

Sista tentamen innan examen

Du som endast har en tentamen kvar innan examen kan tas ut kan ges möjlighet att vid ett tillfälle tentera kursen.

För att få detta krävs att alla övriga kurser inklusive examensarbetet är klara. Intyg som visar att så är fallet kan fås från studievägledare.

Begäran om extra tentamenstillfälle måste lämnas in minst en månad i förväg till institutionen. Du som blir underkänd vid detta extra tentamenstillfälle måste vänta tills nästa ordinarie tentamen i kursen ges.

Examination i kurser som utgått ur utbildningsplan

Tentamenstillfällen för nedlagda kurser ska ges i sådan omfattning att studenten har möjlighet att fullfölja sina studier i rimlig tid.

Tentamen ska ges två gånger första året efter att kursen inte ges längre. Därefter ges ett tentamenstillfälle per år under ytterligare två år efter att kursen lagts ner.

Om du vill anmäla dig till en tentamen på en nedlagd kurs eller till en tentamen som har ändrats och du inte hittar den i tentamensanmälan, gör då ett ärende i kontaktformuläret nedan innan sista anmälningsdag.