Hoppa till innehållet

Sista tentamen innan examen

Publicerad: 8 februari 2022

Du som endast har 1 examination kvar innan examen kan tas ut kan ges möjlighet att vid ett tillfälle tentera kursen.

Du som endast har 1 examination kvar innan examen kan tas ut kan ges möjlighet att vid ett tillfälle tentera kursen.

För att få detta krävs att alla övriga examinationer inklusive examensarbetet är godkända. Intyg som visar att så är fallet kan erhållas från studievägledare. Intyget kan endast utfärdas en gång. Du som blir underkänd vid detta extra tillfälle måste vänta tills nästa tentamen i kursen ges.

Ansökan om ett extra tentamenstillfälle måste lämnas in minst en månad i förväg till institutionen.