Hoppa till innehållet

Tentamen på annan ort

Publicerad: 10 oktober 2016

Det är bara studenter på program vid LTU med undervisningsform ”Normal” som kan beviljas tentamen på annan ort.

Det är bara studenter på program vid LTU med undervisningsform ”Normal” som kan beviljas tentamen på annan ort.

Skriftlig tentamen ska genomföras på utbildningsorten, men i undantagsfall kan tentamen på annan ort tillåtas, om det föreligger starka skäl.

(OBS! Detta gäller ej för Distanstentamen, söker du information om distanstentamen https://www.ltu.se/student/Studera/Tentamen/Tentamen-distansstudent-1.50362)

Som starka skäl räknas

  1. egen sjukdom eller militärtjänst som gör att det inte är möjligt att resa till den ordinarie utbildningsorten
  2. du befinner dig på annan ort på grund av pågående moment som ingår i utbildningen, t ex praktik, examensarbete eller utlandsstudier,
  3. du har resttentamen (d.v.s. en (1) examination) kvar max tre år efter sista ordinarie programtermin.
  4. du bedriver studier i enlighet med elitidrottsavtalet (dnr 353-15).

Skäl 1, 2 och 3 ska styrkas med intyg (på svenska eller engelska):

Skäl 1:
Sjukdom styrks med läkarintyg med datum. Militärtjänst styrks med inkallelse från Försvarsmakten.
Skäl 2:
Praktik, examensarbete och liknande styrks med intyg från företaget, start- och slutdatum ska tydligt framgå. Utlandsstudier styrks med antagningsbeskedet från värduniversitetet i det land du ska studera, terminsdatum ska tydligt framgå. Alla intyg ska vara signerade.
Skäl 3:
Sista tentamen ska styrkas med intyg från din studievägledare.

Krav på godkänd tentamensplats

Du ansvarar själv för att ta kontakt med önskad tentamensplats och kontrollera att de uppfyller kraven (se nedan). Detta ska göras innan du skickar in din ansökan om tentamen på annan ort till LTU.

Tentamensplatsen ska ha godkänd tentamensbevakning och lokal. Godkänd tentamensbevakning innebär att en tentamensvakt ska finnas i tentamensrummet/-lokalen under hela skrivtiden.

Tentamensplats ska vara högskola, universitet, lärcentrum eller dylikt som bedriver högskole-/universitetsstudier.

Tentamen ska ske samma datum och samma tid som tentamen genomförs på utbildningsorten. Tentamenstiden är alltid svensk tid.

Observera

Om du får förhinder är du skyldig att meddela detta till tentamensplatsen samt kursgivande institution. Om detta upprepas riskerar du att inte beviljas tentamen på annan ort fler gånger.

Du betalar själv eventuella merkostnader som kan uppstå på tentamensplatsen.

Att tentera på annan ort innebär ett risktagande från din sida. Ifall något missöde inträffar så tar institutionen inget ansvar för detta. Det kan t ex vara att institutionen inte får kontakt med kontaktpersonen eller att tentamen inte kommer fram i tid eller att tentamensplatsen inte kan ta emot dig om tentamen ges på eftermiddag/kväll. Tiden för tentamen fastställs endast någon vecka före tentamen, vissa tentamensplatser inte har öppet em/kväll och det kan vara svårt att hitta en ny tentamensplats med kort varsel.

Ansökan

Innan du fyller i ansökningsblanketten måste du ha fått bekräftat att tentamensplatsen uppfyller kraven och att det går bra att du skriver tentamen där det datum den är schemalagd. (Klockslag fastställs först vid senare tillfälle men man försöker i möjligaste mån lägga dem på förmiddagen från kl. 9.00. Så du kan uppge den tiden preliminärt).

Ansökningsblanketten ska vara LTU tillhanda och ankomststämplad senast sista ansökningsdag för tentamen på annan ort, se nedan.

Fyll i blanketten på datorn, skriv ut (enkelsidigt), underteckna och bifoga ev intyg (skäl 1, 2 och 3). Skicka ansökan till: Luleå tekniska universitet, Service Point, 971 87 LULEÅ. Märk kuvertet med kurskod

Obs! vi tar inte emot ansökningar som skickas via e-post.
Undantag gäller för dig som vid ansökningstillfället befinner dig i utlandet på utbyte/praktik/exjobb – enligt intygad tidsperiod. Mejla då inskannad, påskriven ansökan till registrator@ltu.se med intyget bifogat.

Den institution som ger kursen beslutar om tentamen på annan ort.

Du kan endast ansöka till närmaste tentamensperiod, det går alltså inte att skicka in blanketten flera månader i förväg eftersom din information då hinner bli inaktuell. För tidig ansökan avslås därför.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du uppgett i din ansökan samlas in och används för att kunna kontakta dig vid eventuella frågor samt för att kunna identifiera dig vid tentamenstillfället och för resultatrapportering.

Luleå tekniska universitet behåller och hanterar dessa personuppgifter lokalt under den tid som behövs för att administrera aktuell tentamensperiod, därefter arkiveras din ansökan centralt.

Dina personuppgifter hanteras av berörd institution samt lämnas ut till den tentamensplats du ansökt om att få tentera på, för administration och identifikation vid tentamenstillfället.

För mer utförlig information om hur LTU behandlar dina personuppgifter klicka här

Tentamensdatum Sista ansökningsdag för
tentamen på annan ort
19/10--29/10 2022 2022-09-22
19/12--21/12 2022 2022-11-23
9/1--14/1 2023 2022-12-05
15/3--25/3 2023 2023-02-09
24/5--3/6 2023 2023-04-25
Augusti Datum ej fastställt

 

OBS! sista ansökningsdag för tentamen på annan ort är ca 1 v. tidigare än för ordinarie sista ansökningsdag på Mitt LTU.