Hoppa till innehållet

Tentamen distansstudent

Hur tentamen genomförs i tentamensperioden i oktober 2022 framgår i tentamensanmälningssystemet Kronox, se länk nedan.

Du som läser kurs eller program med utbildningsform ”distans” kan ges möjlighet att tentera vid en annan tentamensplats än campus Luleå om tentamensplatsen uppfyller universitets krav på rättssäker examination. Tentamen på distans ska ske vid en högskola, universitet eller lärcentrum. Tentamensplatsen ska ha möjlighet att ta emot dig vid givet tentamenstillfälle och även ha godkänd tentamensbevakning, vilket innebär att en tentamensvakt ska finnas i lokalen under hela skrivtiden.

När det gäller tentamen vid annan tentamensplats garanterar inte Luleå tekniska universitet att lediga platser finns eller att lärcentra är öppet under den tid din tentamen ges. Du ansvarar själv för att arrangera tentamen enligt checklistan nedan. Tentamen ska äga rum samtidigt (samma tid och datum) som den går vid Luleå tekniska universitet. Om du inte hittar plats för tentamen som uppfyller kraven ovan erbjuds du att genomföra tentamen på campus Luleå.

Vid missad anmälan till tentamen se länken nedan.

Checklista för anmälan till tentamen på distans

  1. Hitta en tentamensplats utifrån listan (se nedan lista med tentamensorter)
  2. Kontakta kontaktpersonen på tentamensplatsen där du vill tentera och boka din plats. Notera att klockslaget för tentamen ej anges förrän efter anmälningstiden har gått ut, detta görs av universitetets centrala tentamensadministration och anslås i tentamensschemat ca en vecka innan tentamensdagen. Länk till tentamensschemat finns nedan. Distanstentamen läggs så långt det går med start kl. 09:00, boka därför den tiden preliminärt.
  3. Gör din tentamensanmälan via Mitt LTU -> Tentamen -> Tentamensanmälan. Välj tentamensplats och ev beviljad tentamensanpassning och tryck sedan på anmäl. LTU skickar ut tentamen till den ort du anmält dig till i Kronox.
  4. Några dagar efter tentamensanmälan stängts, kontrollera klockslaget i tentamensschemat (se nedan).
  5. Plugga! Lycka till.

Om du mot förmodan inte skulle kunna skriva tentamen du anmält dig till eller om lärcentrat lämnar sent återbud måste du meddela detta till kontaktpersonen med kopia till institutionen (se nedan). Om du missköter detta finns det en risk att tentamensplatsen i fortsättningen inte tar emot studenter från universitetet samt att både tentamensplatsen och Luleå tekniska universitet får onödiga kostnader. 

Med undervisningsform "distans" ska det ej förekomma skrivkostnader för studenten. Vid eventuella kostnader för tentamensskrivning hos tentamensplatsen, där de ej kan fakturera universitetet, kan studenten få ersättning för utlägg vid uppvisande av kvitto/utdrag. Kontakta din kursgivande institution för vidare information. Observera att möjligheten till ersättning endast gäller tentamensplatser och kostnader inom Sveriges gränser.

För dig med beviljad tentamensanpassning

Inför varje tentamen måste du ansöka om tentamensanpassning för just den tentamen.

  • Du ansvarar själv för att kontakta tentamensplatsen för att se att de kan erbjuda de anpassningar du har fått beviljade från Luleå tekniska universitet. Du måste visa upp ditt intyg över dina rekommenderade beviljade stöd till tentamensplatsen. 
  • När du hittat en tentamensort som kan erbjuda stöd anmäler du dig till tentamen. I samband med anmälan klickar du i det stöd du vill åberopa för aktuell tentamen.
  • Om du i efterhand vill kontrollera det stöd du åberopat går du in på din tentamensanmälan och klickar på stöd. Det stöd du valt är då grönmarkerat.