Hoppa till innehållet

Tentamen distansstudent

Publicerad: 10 oktober 2016

Du som läser kurs eller program med utbildningsform ”distans” kan ges möjlighet att tentera vid en annan tentamensplats än campus Luleå om tentamensplatsen uppfyller universitets krav på rättssäker examination. Tentamen på distans ska ske vid en högskola, universitet eller lärcentrum. Tentamensplatsen ska ha möjlighet att ta emot dig vid givet tentamenstillfälle och även ha godkänd tentamensbevakning, vilket innebär att en tentamensvakt ska finnas i lokalen under hela skrivtiden.

Luleå tekniska universitet garanterar inte att lediga platser finns för tentamen vid annan tentamensplats och du ansvarar själv för att arrangera tentamen enligt checklistan nedan. Tentamen ska äga rum samtidigt (samma tid och datum) som den går vid Luleå tekniska universitet. Om du inte hittar plats för tentamen som uppfyller kraven ovan erbjuds du att genomföra tentamen på campus Luleå.

Vid missad anmälan till tentamen se länken nedan.

Checklista för anmälan till tentamen på distans

  1. Hitta en tentamensplats utifrån listan (se nedan lista med tentamensorter)
  2. Kontakta kontaktpersonen på tentamensplatsen där du vill tentera och boka din plats. Notera att klockslaget för tentamen ej anges förrän efter anmälningstiden har gått ut, detta görs av universitetets centrala tentamensadministration och anslås i tentamensschemat (se nedan). Distanstentamen läggs så långt det går med start kl. 09:00, boka därför den tiden preliminärt.
  3. Gör din tentamensanmälan via Mitt LTU -> Tentamen -> Tentamensanmälan. Välj tentamensplats och tryck sedan på anmäl.
  4. Några dagar efter tentamensanmälan stängts, kontrollera klockslaget i tentamensschemat (se nedan).
  5. Plugga! Lycka till.

Om du inte hittar en tentamensplats som kan ta emot dig för tentamen, kontakta din institution (länk nedan). Om du mot förmodan inte skulle kunna skriva tentamen du anmält dig till måste du meddela detta till kontaktpersonen med kopia till institutionen (se nedan). Om du missköter detta finns det en risk att tentamensplatsen i fortsättningen inte tar emot studenter från universitetet samt att både tentamensplatsen och Luleå tekniska universitet får onödiga kostnader.