Tentamen – vad gäller

Publicerad: 17 mars 2020

Uppdaterad 18 maj kl 15.30

Information om tentamen läsperiod 4

Tentamina i läsperiod 4 kommer även den här gången att vara i form av hemtentamen, distanstentamen etcetera, precis som under läsperiod 3.

Du som student måste anmäla dig till tentamen. Ingen kölista kommer att kunna hanteras denna tentamensperiod.