Hoppa till innehållet

Tentamen – vad gäller under pandemin

Publicerad: 17 mars 2020

Uppdaterad 10 juni 2021

Tentamensperioden i augusti 2021

Så gör du som student ifall du blir förkyld eller sjuk inför tentan

Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten är att hålla sig hemma om du är sjuk eller uppvisar förkylningssymtom. Om det innebär att du på grund av sjukdom eller förkylningssymtom är förhindrad att skriva tentamen erbjuder universitetet flera omtentamenstillfällen varje år. För att se vilka tentatillfällen som finns, se länk till Tentamensperioder nedan.

Tentamensanmälan krävs
Anmälningsperioden för augusti är öppen 28 juni - 27 juli. Information om läsårets anmälningsperioder, läs här.

Du anmäler dig till tentamen här.

Vid salstentamen
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade avstånd mellan bänkarna. Handsprit finns vid alla salstentor. Smittskyddet i Norrbotten har meddelat att även vid ett lokalt utbrott så anses en salstentamen vara säker, med rätt avstånd mellan de skrivande.

Sen anmälan
Ingen tentamensanmälan kommer vara möjlig efter att sista anmälningsdag har passerat. Om du har du missat att anmäla dig till en tentamen får du tentera vid nästa tentamenstillfälle.

Kölista
Ingen kölista kommer hanteras under kommande tentamensperioder, varken för salstentamen eller tentamen som genomförs på distans.

Dubbla tentamen
Observera att det inte är möjligt att tentera två eller flera zoom-övervakade tentor samtidigt.

Ansökan om dubbla tentamen som tenteras i sal krävs.
Du kan skriva dubbla tentamen, som är planerad samma dag och tid, under förutsättning att du kan uppfylla instruktionerna för respektive tentamen.
Läs noga igenom instruktionerna för att få veta vad som gäller för just dina tentamen.

Tentamensanpassning
Du anmäler dig som vanligt till din/dina tentamen och kompletterar sedan med ansökan om tentamensanpassning för varje tentamenstillfälle.

Ansökan om tentamensanpassning ska vara inskickad senast sista anmälningsdag.

Här hittar du mer information om tentamensanpassning och länk till ansökningsformuläret.

Omtentamensperioden i augusti 2021

Omtentaperioden i augusti sker helt digitalt.