Hoppa till innehållet

Tentamen – vad gäller under pandemin

Publicerad: 17 mars 2020

Uppdaterad 5 februari 2021

Tentamen mars 2021

Så gör du som student ifall du blir förkyld eller sjuk inför tentan
Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten är att hålla sig hemma om du är sjuk eller uppvisar förkylningssymtom. Om det innebär att du på grund av sjukdom eller förkylningssymtom är förhindrad att skriva tentamen erbjuder universitetet flera omtentamenstillfällen varje år. För att se vilka tentatillfällen som finns, se länk till Tentamensperioder nedan.

Anmälan
Information om när anmälan är öppen, läs här. Du anmäler dig till tentamen här.

Vid salstentamen
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade avstånd mellan bänkarna. Handsprit finns vid alla salstentor. Smittskyddet i Norrbotten har meddelat att även vid ett lokalt utbrott så anses en salstentamen vara säker, med rätt avstånd mellan de skrivande.

Sen anmälan
Ingen anmälan kommer vara möjlig efter att sista anmälningsdag har passerat.

Kölista
Ingen kölista kommer hanteras under kommande tentamensperioder, varken för tentamen på distans eller i sal.

Dubbla tentamen
Observera att det inte är möjligt att tentera två eller flera zoom-övervakade tentor samtidigt,

Ansökan om dubbla tentamen i sal krävs.
Du kan skriva dubbla tentamen, som är planerad samma dag och tid, under förutsättning att du kan uppfylla förutsättningarna för respektive tentamen.
Läs noga igenom instruktionerna för att få veta vad som gäller för just dina tentamen.

Tentamensanpassning
Ansökan om tentamensanpassning gör du som vanligt efter du har anmält dig till din/ dina tentamen. Ansökan om tentamensanpassning ska vara inskickad senast sista anmälningsdag. Här hittar du mer information och tentamensanpassning och länk till ansökningsformuläret.