Tentamensperioder

Publicerad: 10 oktober 2016

Vissa undantag där kurser inte följer läsårsindelning ska anmälan till tentamen/omtentamen göras senast 14 dagar före tentamenstillfället.

            

Examinationsperioder läsåret 2017/2018

Period Tentamensdatum Sista anmälningsdatum
1 2017-10-23  t.o.m. 2017-10-28 2017-10-02
2 2018-01-08  t.o.m. 2018-01-13 2017-12-18
3 2018-03-16  t.o.m. 2018-03-23 2018-02-22

4

 

2018-05-28  t.o.m. 2018-06-02

 

2018-05-03

 

Omexaminationsperioder läsåret 2017/2018

Period Tentamensdatum Sista anmälningsdatum
4 2017-10-18 t.o.m. 2017-10-20 2017-10-02
1 2017-12-20 t.o.m. 2017-12-22 2017-12-04
2 2018-03-12 t.o.m. 2018-03-14 2018-02-22

3

alla

2018-05-23 t.o.m. 2018-05-25

2018-08-22 t.o.m. 2018-09-01   

2018-05-03

2018-08-07