Tentamensperioder

Publicerad: 10 oktober 2016

Vissa undantag där kurser inte följer läsårsindelning ska anmälan till tentamen/omtentamen göras senast 14 dagar före tentamenstillfället.

            

Examinationsperioder läsåret 2018/2019

Period Tentamensdatum Sista anmälningsdatum
1 2018-10-27  -  2018-11-02 2018-10-01
2 2019-01-14  -  2019-01-19 2018-12-16
3 2019-03-25  -  2019-03-30 2019-02-27

4

 

2019-05-31  -  2019-06-07

 

2019-05-05

 

Omexaminationsperioder läsåret 2018/2019

Period Tentamensdatum Sista anmälningsdatum
4 2018-10-24 -  2018-10-26 2018-10-01
1 2018-12-19 -  2018-12-21 2018-11-28
2 2019-03-20 -  2019-03-22 2019-02-27

3

alla

2019-05-27 -  2019-05-29

2018-08-22 -  2018-09-01   

2019-05-05

2018-08-07