Hoppa till innehållet

Viktigt att veta inför en salstentamen

Ordningsregler är beslutade och finns tillsammans med information gällande brandlarm i skrivsalen, dessa får inte medtas från tentalokalen.

För att du ska få skriva en tenta måste du vara anmäld till tentan innan sista anmälningsdag.

Viktigt att veta

  • Medtag giltig ID-handling vid tentamenstillfället (LTU-kortet räknas som en giltig ID-handling vid tentatillfället). I fall du saknar någon ID-handling kan du skaffa ett tillfälligt LTU-kort för 50 kronor på Service Point.
  • Kom i god tid till din tentamen så att du har hittat angiven lokal innan tentamen börjar. Tentamenslokalen öppnar för id-kontroll 30 minuter innan tentamen startar. 
  • Du som kommer 45 minuter efter det att tentamen har börjat får inte delta vid tentamen.
  • Du får inte lämna tentamenslokalen under tentamens första timme.
  • Toalettlogg: Studenter ska skriva upp sig på en toalettlogg vid toalettbesök. Där anges namn, personnummer, kurskod, tidpunkt när student lämnar tentalokalen och tidpunkt när studenten kommer tillbaka till tentalokalen. Toalettlogg finns hos varje salsvakt. 
  • Pennfodral får inte finnas på studentens bänk.
  • Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning ska vara avslagen och placerad i din väska.
  • Medtag ev. något ätbart/dryck, under tentamen har du inte möjlighet att inhandla något.
  • För att undvika allergiska reaktioner, så ta ej med nötter av olika slag när du tenterar.
  • Observera att alla tentor skannas in. Se till att du fyllt i försättsbladet/skanningsbladet ordentligt. Om det är otydligt kommer tentan ej att kunna skannas in. Svart eller blått bläck samt tydliga siffror är ett måste.