Kursregistrering

Du som är student vid Luleå tekniska universitet ska göra de registreringar som behövs för att bekräfta att du tar din studieplats i anspråk. Därefter har du rätt att följa kursen, få tillgång till kursrum, att tentera och ev få studiemedel.

Du som får studiemedel för heltidsstudier från CSN måste ha någon form av kursregistrering som motsvarar 30 hp – annars blir du återbetalningsskyldig.

Kursregistrering gör du normalt under läsperiodens tre första dagar om institutionen inte meddelat annan registreringstid.

Tänk på att när de tre (3) första dagarna av läsperioden har passerats så stängs registreringstjänsten och reservantagning påbörjas. Det kan innebära att du mister din plats till en reserv, om det finns reserver och du inte har kursregistrerat dig under registreringsperioden.

Du loggar in med ditt användarkonto i Mitt LTU, där finns det ytterligare information om hur du gör.

Om du blivit sent antagen till kurs och inte haft möjlighet att registrera dig under första veckan kontakta Studenttorget via formuläret nedan.

Du som är villkorsantagen till en kurs vänder dig till Studenttorget via formuläret nedan.

Omregistrering av kurs

Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte slutfört och nu önskar läsa om, kan du ansöka om omregistrering. Gör din ansökan om omregistrering via formuläret nedan.

Det går inte att söka kursen igen via antagning.se om du redan har en kursregistrering. Har du däremot gjort ett "tidigt avbrott" (inom 3 veckor från kursstart) kan du söka kursen på nytt via antagning.se. Ansök i god tid innan terminsstart gärna i samband med att du söker andra kurser, 15 april respektive 15 oktober.

För att du ska kunna bli omregistrerad måste det finnas ett kurstillfälle när du vill läsa kursen. I kurskatalogen kan du se vilken läsperiod kurstillfället ges.

Observera att alla omregistreringar sker i mån av plats. Vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning, kan ha speciella regler för omregistrering.

Du behöver inte omregistrera dig för att kunna anmäla dig till tentamen, skriva en tentamen eller få tillgång till kursmaterial. Kontakta vid behov Studenttorget.

Om du ansöker om studiemedel kontrollera med CSN vilka regler som gäller vid omregistrering.

Terminsregistrering

Programstudent termin 2 och högre

Du gör din terminsregistrering via Mitt LTU under de tre första dagarna på terminen. När du gjort din terminsregistrering ska du även kursregistrera dig på de kurser du blivit antagen till eller har som obligatoriska varje läsperiod.

För programstudenter gäller terminsregistrering i Mitt LTU fr o m termin 2 och högre.

Omregistrering av termin

Omregistrering på programtermin kan du behöva

  • Om du har studerat samtliga terminer på ditt program men har programkurser/moment kvar som du ska läsa om eller avsluta.
  • Om du har många oavslutade kurser som du behöver läsa om, i stället för att läsa ordinarie kurser under en eller två terminer.
  • Om du inte har uppnått tillräckligt antal poäng för att påbörja ditt examensarbete och behöver läsa om kurser för att avsluta dem.

Du kontaktar alltid CSN för frågor om dina studiemedel.

Om du behöver en omregistrering på termin så ansöker du om det via formuläret nedan.

Vid övriga frågor angående omregistrering på termin kontaktar du Studenttorget.