Kursregistrering

Du som är student vid Luleå tekniska universitet ska göra de registreringar som behövs för att bekräfta att du tar din studieplats i anspråk. Därefter har du rätt att följa kursen, få tillgång till kursrum, att tentera och ev få studiemedel.

Du som får studiemedel för heltidsstudier från CSN måste ha någon form av kursregistrering som motsvarar 30 hp – annars blir du återbetalningsskyldig.

Kursregistrering gör du normalt under läsperiodens tre första dagar om institutionen inte meddelat annan registreringstid.

Tänk på att när de tre (3) första dagarna av läsperioden har passerats så stängs registreringstjänsten och reservantagning påbörjas. Det kan innebära att du mister din plats till en reserv, om det finns reserver och du inte har kursregistrerat dig under registreringsperioden.

Du loggar in med ditt användarkonto i Mitt LTU, där finns det ytterligare information om hur du gör.

Om du blivit sent antagen till kurs och inte haft möjlighet att registrera dig under första veckan kontakta Studenttorget via formuläret nedan.

Du som är villkorsantagen till en kurs vänder dig till Studenttorget via formuläret nedan.

Omregistrering av kurs

OBS! Du ska inte ansöka om omregistrering om du bara ska skriva tentamen eller behöver få tillgång till kursmaterial. Ansökan om tillgång till kursmaterial i Canvas, klicka här

Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte slutfört, och vill läsa kursen igen, kan du ansöka om omregistrering. Observera att alla omregistreringar görs i mån av plats och vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning, kan ha speciella regler för omregistrering.

Ansök om omregistrering i god tid innan terminsstart, gärna senast 15 april respektive 15 oktober.

Viktigt

  • För att du ska kunna bli omregistrerad måste det finnas ett kurstillfälle när du vill läsa kursen, samt plats i kursen, sök på studentwebben
  • Institutionen behandlar din ansökan efter att ordinarie registreringstid för kursen har passerat och eventuell reservantagning slutförts.
  • Om du beviljas omregistrering får du automatiskt tillgång till kursrummet (senast dagen efter registrering). På Mitt LTU kan du se dina registreringar.
  • Du får besked från kursgivande institution om din ansökan inte beviljas
  • Ansöker du om studiemedel i samband med omregistreringen bör du först kontrollera med CSN vilka regler som gäller.

Terminsregistrering

Programstudent termin 2 och högre

Du gör din terminsregistrering via Mitt LTU under de tre första dagarna på terminen. När du gjort din terminsregistrering ska du även kursregistrera dig på de kurser du blivit antagen till eller har som obligatoriska varje läsperiod.

För programstudenter gäller terminsregistrering i Mitt LTU fr o m termin 2 och högre.

Omregistrering av termin

Omregistrering på programtermin kan du behöva

  • Om du har studerat samtliga terminer på ditt program men har programkurser/moment kvar som du ska läsa om eller avsluta.
  • Om du har många oavslutade kurser som du behöver läsa om, i stället för att läsa ordinarie kurser under en eller två terminer.
  • Om du inte har uppnått tillräckligt antal poäng för att påbörja ditt examensarbete och behöver läsa om kurser för att avsluta dem.

Du kontaktar alltid CSN för frågor om dina studiemedel.

Om du behöver en omregistrering på termin så ansöker du om det via formuläret nedan.

Vid övriga frågor angående omregistrering på termin kontaktar du Studenttorget.