Kursregistrering

Kursregistrering gör du under läsperiodens tre första dagar om institutionen inte meddelat annan registreringstid.

Du loggar in med ditt användarkonto i Mitt LTU, där finns det ytterligare information om hur du gör.

Om du blivit sent antagen till kurs och inte haft möjlighet att registrera dig under första veckan kontakta Studenttorget via formuläret nedan.

Du som är villkorsantagen till en kurs vänder dig till Studenttorget via formuläret nedan.

Omregistrering av kurs

Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte slutfört, och vill följa undervisning på kursen igen, kan du ansöka om omregistrering. Gör din ansökan om omregistrering via formuläret nedan. Det går inte att söka kursen igen via antagning.se om du redan har en kursregistrering.

Har du däremot gjort ett "tidigt avbrott" (inom 3 veckor från läsperiodens start) kan du söka kursen på nytt. Ansök i god tid innan terminsstart gärna senast 15 april respektive 15 oktober.

För att du ska kunna bli omregistrerad måste det finnas ett kurstillfälle när du vill läsa kursen. I kurskatalogen kan du se vilken läsperiod kurstillfället ges.

Observera att alla omregistreringar görs i mån av plats. Vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning, kan ha speciella regler för omregistrering.

Du behöver inte omregistrera dig för att kunna anmäla dig till tentamen, skriva en tentamen eller få tillgång till kursmaterial. Kontakta vid behov Studenttorget.

Om du ansöker om studiemedel kontrollera med CSN vilka regler som gäller vid omregistrering.