Terminsregistrering

Publicerad: 30 augusti 2016

Programstudent termin 2 och högre

Du gör din terminsregistrering via Mitt LTU under de tre första dagarna på terminen. När du gjort din terminsregistrering ska du även kursregistrera dig på de kurser du blivit antagen till eller har som obligatoriska varje läsperiod.

För programstudenter gäller terminsregistrering i Mitt LTU fr o m termin 2 och högre.

Omregistrering av termin

Omregistrering på programtermin kan du behöva

  • Om du har studerat samtliga terminer på ditt program men har programkurser/moment kvar som du ska läsa om eller avsluta.
  • Om du har många oavslutade kurser som du behöver läsa om, i stället för att läsa ordinarie kurser under en eller två terminer.
  • Om du inte har uppnått tillräckligt antal poäng för att påbörja ditt examensarbete och behöver läsa om kurser för att avsluta dem.

Du kontaktar alltid CSN för frågor om dina studiemedel.

Om du behöver en omregistrering på termin så ansöker du om det via formuläret nedan.

Vid övriga frågor angående omregistrering på termin kontaktar du Studenttorget.