Hoppa till innehållet
Intyg
Intyg och bevis

Numera gör du som student mycket gällande ansökan om kursbevis/ansökan om examensbevis och skapande av verifierbara intyg direkt i Ladok.Om din studentanvändare inte är aktiv längre kan du skapa ett eduID och logga in i Ladok med denna användare. Välj då lärosäte "eduID" när du loggar in i Ladok.

ltu_sok_kurser
Tillgodoräknande

Du som är antagen och bedriver studier vid universitetet har möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier.

Tentamen
Tentamen

Ansökan om rättning eller omprövning av betygsbeslut

avbrott
Studieavbrott

Om du vill sluta på ditt program så ska du göra ett studieavbrott. Vill du senare återuppta studierna kan du söka in på nytt.

Studieuppehåll
Studieuppehåll

Om du behöver göra ett tillfälligt uppehåll i dina programstudier kan du ansöka om ett studieuppehåll. Vid beviljat studieuppehåll garanteras du rätt att återkomma till programmet efter studieuppehållet.

Skriva_Report
VFU och praktik

Blanketter för vfu och praktik finner du under informationen för respektive program.

Tangentbord
Övrigt

Ansökan om omregistrering, försättsblad inlämningsuppgift, elitidrottsavtalet m.m.