Hoppa till innehållet

Intyg och bevis

Numera gör du som student mycket gällande ansökan om kursbevis/ansökan om examensbevis och skapande av verifierbara intyg direkt i Ladok.

Om din studentanvändare inte är aktiv längre kan du skapa ett eduID och logga in i Ladok med denna användare. Välj då lärosäte "eduID" när du loggar in i Ladok.