Hoppa till innehållet

Tillgodoräknande

Studenter som är antagna till och bedriver studier vid Luleå tekniska universitet har möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. Även annan verksamhet, så kallad reell kompetens, kan vara grund för ett tillgodoräknande.

Viktigt att tänka på vid tillgodoräknande

Tänk på att din studiegång kan förändras i och med att du fått tillgodoräkna dig en del av din utbildning. Det finns inga garantier att ledig plats finns på den kurs eller moment som du vill fortsätta med efter ditt tillgodoräknande, vilket innebär att det kan uppstå luckor i din fortsatta studiegång. Detta kan i sin tur få konsekvenser för ditt studiemedel från CSN den aktuella terminen. Kanske behöver du ansöka om plats på en annan kurs under den period den kurs du har tillgodoräknat går.

Innan du ansöker om tillgodoräknande

Följande punkter bör du kunna svara ja på för att undvika att behöva komplettera din ansökan och på så vis förlänga handläggningstiden eller få avslag på din ansökan.

  • Är du student vid Luleå tekniska universitet, det vill säga antagen och bedriver studier?
  • Har du minst godkänt resultat på dina tidigare studier? (Endast hel kurs eller modul i kurs med minst godkänt resultat kan ligga till grund för ett tillgodoräknande).
  • Har du samtliga bilagor som behöver skickas med ansökan? (Läs mer om vilka dokument som behövs nedan).

När behöver jag inte ansöka om tillgodoräknande?

Om du har slutförda kurser från erkänt svenskt lärosäte och du har utrymme i din examen att ta med valfria kurser behöver du inte ansöka om tillgodoräknande. Istället tar du med kurserna i samband med din ansökan om examen.

Om du har bytt program inom LTU och du läst kurs som ingår i båda utbildningarna behöver du inte ansöka om tillgodoräknande. Kursen tas med i samband med din ansökan om examen.

Att ansöka om tillgodoräknande

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du uppgett i din ansökan samlas in och används för att kunna kontakta dig vid eventuella frågor samt för att kunna behandla din ansökan om tillgodoräknande.

Luleå tekniska universitet behåller och hanterar dessa personuppgifter lokalt under den tid som behövs för att administrera din ansökan om tillgodoräknande, därefter arkiveras din ansökan centralt.

Beslut på din ansökan om tillgodoräknande skickas till din studentmail.

För mer utförlig information om hur Luleå tekniska universitet behandlar dina personuppgifter klicka här.

 

Du kan snabba på handläggningen av din ansökan genom att kontrollera att du bifogar resultatintyg med kurskod och verifieringskod samt kursplan och litteraturlista som gällde när du läste kursen.