Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tillgodoräknande

Publicerad: 21 juni 2016

Du kan enbart tillgodoräkna obligatoriska kurser inom program.

Valfria kurser bifogas vid ansökan om examensbevis.

Vid utlandsstudier kan obligatoriska samt valfria kurser tillgodoräknas.

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid Luleå tekniska universitet.

Du kan även tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

För att kunna ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier skall du vara antagen till, registrerad och bedriva högskoleutbildning vid Luleå tekniska universitet.

När du har lämnat in fullständig ansökan är handläggningstiden i normalfallet fyra veckor. På ansökningsblanketten framgår vilka handlingar som ska bifogas till din ansökan.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du uppgett i din ansökan samlas in och används för att kunna kontakta dig vid eventuella frågor samt för att kunna behandla din ansökan om tillgodoräknande.

Luleå tekniska universitet behåller och hanterar dessa personuppgifter lokalt under den tid som behövs för att administrera din ansökan om tillgodoräknande, därefter arkiveras din ansökan centralt.

Beslut på din ansökan om tillgodoräknande skickas till den mailadress du angivit på ansökan.

För mer utförlig information om hur Luleå tekniska universitet behandlar dina personuppgifter klicka här

 

Ansökningsblanketter