Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tillgodoräknande

Publicerad: 21 juni 2016

Du kan enbart tillgodoräkna obligatoriska kurser inom program.

Valfria kurser bifogas vid ansökan om examensbevis.

Vid utlandsstudier kan obligatoriska samt valfria kurser tillgodoräknas.

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid Luleå tekniska universitet. 

Du kan även tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

För att kunna ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier skall du vara antagen till, registrerad och bedriva högskoleutbildning vid Luleå tekniska universitet.

När du har lämnat in fullständig blankett tar handläggningstiden upp till fyra veckor.