Hoppa till innehållet

Jag har fått avslag på min ansökan, kan jag överklaga?

Publicerad: 26 maj 2020

Ja, beslut om tillgodoräknande är ett överklagningsbart beslut.
Du ska inte tillfoga ny information i din överklagan. Det du överklagar är det beslut vi fattat på de handlingar du skickade in i ansökan. Skrivelsen ska ha inkommit till universitetet inom tre veckor från den dag du har tagit del av beslutet.

Om ansökan avvisas på grund av bristfällig dokumentation eller avslås på grund av att ansökan inte kan bifallas på den dokumentation som har skickats in, har du möjlighet att skicka in en ny ansökan när du har fått tag på de handlingar som krävs.