Hoppa till innehållet

Vad är det ni tittar på när ni bedömer om min ansökan kan bli beviljad?

Publicerad: 26 maj 2020

Vid bedömning av ansökan om tillgodoräknande tar Luleå tekniska universitet hänsyn till utbildningens mål eller kursen som helhet det vill säga vi gör en helhetsbedömning. För att kunna göra en bedömning behöver vi både resultatintyg, som visar att du läst kursen med minst godkänt resultat, och kursplan inklusive litteraturlista. Kursplanen ska innehålla uppgifter såsom kursens mål och innehåll samt litteraturlistan ger oss viktig information om vad kursen innehöll.