Hoppa till innehållet

Vilka dokument behöver jag skicka in för att ansöka om tillgodoräknande av VFU?

Publicerad: 26 maj 2020

- Intyg från rektor som visar på vilket sätt du uppfyller kursens mål.

- Intyg som visar hur lång tid du arbetat, i vilken omfattning, på vilket stadium. Om du läser till ämneslärare behöver du även visa i vilken omfattning du arbetat med ”ditt” ämne.