Hoppa till innehållet

Vilka dokument måste jag bifoga med min ansökan?

Publicerad: 26 maj 2020

– Formell kursplan som var aktuell då du läste kursen.

– Litteraturlista som var aktuell då du läste kursen.

– Resultatintyg, kursbevis eller transcript of academic record (vidimerade kopior eller med verifieringskod).

– Vid ansökan om tillgodoräknande av kurser inom hälsovetenskap ska du även bifoga studiehandledning.

– Vid ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens ska du bifoga dokumentation som beskriver och styrker dina färdigheter och kompetens som du vill pröva för tillgodoräknande.

Om något saknas kommer vi att begära in komplettering av dig, vilket gör att handläggningen av ditt ärende tar längre tid.

Originalhandlingar ska uppvisas på begäran av Luleå tekniska universitet.

Detta är ett test.