Hoppa till innehållet

Fastighet och miljö

Infographics brand olycka
Brand eller olycka

RÄDDA dig själv och andra - VARNA alla i närheten - LARMA genom att ringa 112 - SLÄCK om du klarar av det -

Väktare
Bevakning och väktare

Här hittar du telefonnumret till väktarna på universitetet.

Infographics Felanmälan lokaler
Felanmälan - Lån av inventarier

Anmäl fel på utrustning, byggnader, möbler m.m. Lån av inventarier, beställ extra städvagn, galgställningar, ståbord

Motorvärmarplatser
Parkeringar

Information om universitetets parkeringar placering, taxor och regler

Sveriges bästa studentmiljö. 2016.
Lokalbokning för studentföreningar

Information om hur studentföreningar bokar lokaler

Plånbok, bankkort, kreditkort, pengar Foto: Pixabay
Upphittade föremål

Upphittade föremål i Luleå lämnas in till Service Point i B-huset. Har du tappat bort något kan du fråga efter det där.

Cykelpumpar E-huset och regnbågsallén
Cykelpump på universitetesområdet i Luleå

På universitetsområdet i Luleå finns det en cykelpump tillgänglig längs med RegnbågsalIén i anslutning till entré B10.