Byggnader och miljö

Denna sida vänder sig till dig som student. Här hittar du information om aktuella byggprojekt samt projekt som rör inomhusmiljö och hälsa vid Luleå tekniska universitet.