Regnbågsallén, C-huset och F-huset

Regnbågsallén

Publicerad: 18 januari 2019

Under hösten 2018 fattade Akademiska Hus beslut om att satsa 50 miljoner på olika åtgärder för att förbättra den yttre miljön på universitetsområdet i Luleå. Denna satsning kommer att pågå under tre år och ska vara färdig lagom till universitetets 50 års-jubileum.

Satsningen på den yttre miljön går utöver det ordinarie underhållet och ska resultera i förbättringar som ska vara synbara för studenter, medarbetare och besökare.

Åtgärderna kommer att bestå av såväl permanenta som tillfälliga lösningar och bland annat kommer gångstråk att förbättras och nya mötesplatser skapas. 

Har du frågor, kontakta

Iréne Lernstål Askenryd

Iréne Lernstål Askenryd, Lokalförsörjningschef

Telefon: 0920-491582
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd