Ingressbild - Regnbågsallén
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Inspirationsbilder för nya Regnbågsallén

Publicerad: 21 oktober 2019

Inför projekteringen av nya Regnbågsallén har gestaltning tagits fram som representerar koncept och konceptuella tankar. Bilderna är presenterade för arbetsgruppen.

Gestaltningen av nya Regnbågsallén bygger på de förslag som kommit in från anställda och studenter och har tagits fram av Tyréns.

I arbetsgruppen ingår
Iréne Lernstål-Askenryd, Inre och yttre miljö
Pål Kastensson, Kommunikation och varumärke
Kristina Nilsson, Samhällsbyggnad och naturresurser
Elisabet Kassfeldt, Teknikvetenskap och matematik
Studeranderepresentanter
Fackliga representanter
 

Inspirationsbilder för nya Regnbågsallén

Regnbågsallén - ljuskoncept
Regnbågsallén - ljuskoncept
Regnbågsallén - växtlighet och träd
Regnbågsallén - växtlighet och träd
Regnbågsallén - bord,  bänkar och urnor
Regnbågsallén - bord, bänkar och urnor
Regnbågsallén - cykelskärmtak
Regnbågsallén - cykelskärmtak
Regnbågsallén - sittrappa och scen
Regnbågsallén - sittrappa och scen
Regnbågsallén - växtlighet
Regnbågsallén - växtlighet
Regnbågsallén - sittmoduler i trä
Regnbågsallén - sittmoduler i trä
Regnbågsallén - Stråk och markbeläggning
Regnbågsallén - Stråk och markbeläggning