Hoppa till innehållet

Bygg- och störningsinformation Regnbågsallén

Ombyggnationen av Regnbågsallén återupptas under våren 2021. Kartorna nedan visar avspärrade områden och alternativa gångvägar, var arbeten som alstrar vibrationer planeras samt information om byggnader som berörs av vattenavstängning.

Avspärrade områden och gångvägar vecka 16-17

Röda markeringar på kartan visar avspärrade områden, och blå pilar visar möjliga gångvägar.

Avspärrningar och gångvägar vecka 16-17