Hoppa till innehållet

Bygg- och störningsinformation Regnbågsallén

Publicerad: 13 oktober 2020

Ombyggnationen av Regnbågsallén är inne i en intensiv fas med ett flertal arbeten som ska färdigställas innan vintern. Kartorna nedan visar avspärrade områden och alternativa gångvägar, var arbeten som alstrar vibrationer planeras samt information om byggnader som berörs av vattenavstängning.

Avspärrade områden och gångvägar vecka 42-43

Röda markeringar på kartan visar avspärrade områden, och blå pilar visar möjliga gångvägar under vecka 42-43. 

Avspärrningar och gångvägar v 42 o v 43

Pågående vibrationsalstrande arbeten i oktober

Bilden nedan illustrerar projekt Regnbågsallén där arbeten som alstrar vibrationer planeras under oktober månad, och vilka områden som berörs på en översiktlig nivå. Tider kan komma att behöva revideras, t.ex. om okända kablar eller föremål påträffas i mark eller på grund av andra oförutsedda händelser.

Planerade vibrationsalstrande arbeten Oktober 2020

Planerade vattenavstängningar hösten 2020

Tider kan komma att behöva revideras/förlängas på grund av oförutsedda händelser som kan inträffa vid avstängningen av vattnet. 

V.42
Datum: 14/10, kl. 18.00- 22.00
Vattnet stängs av i B-huset.

V.43
Datum: 21/10, kl 18.00-22.00
Vattnet stängs av i E-huset.

V.44
Datum: 28/10, kl 18.00-22.00
Vattnet stängs av i C-huset. 

V.46
Datum: 11/11, kl 18.00-24.00
(OBS! Preliminärt)
Vattnet stängs av i C-huset, F-huset samt D-huset. 
Även Wibergsgården samt Studentbostäder på Laboratorievägen blir utan vatten.

V.47
Datum: 18/11, kl 18.00-22.00
Vattnet stängs av i Studenternas hus. 
OBS! Tiden är preliminär då det påverkas av tidigare avstängningar. Exakt tid meddelas närmare avstängning.