Hoppa till innehållet

Inomhusmiljö och hälsa

Hälsobesvär inomhus kan vara orsakad av byggnaden, av verksamhet som bedrivs i byggnaden eller en kombination av dessa. Faktorer som kan bidra till inomhusmiljöproblem kan till exempel vara emissioner från byggnadsmaterial eller inredning/aktiviteter, fukt i byggnadsmaterial, föroreningar i tilluften, otillräcklig luftväxling eller damm på grund av otillräcklig städning.

Om du som student upplever hälsobesvär med misstänkt koppling till inomhusmiljön ska du anmäla detta som ett tillbud enligt rutinen som beskrivs nedan.