studenter
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetet vidtar omedelbara åtgärder i F-huset

Publicerad: 23 oktober 2019

Den 16 oktober höll hyresvärden Akademiska hus och Luleå tekniska universitet ett informationsmöte för studenter om F-husets inomhusmiljö. Här är svar på de frågor som ställdes under mötet.

Följande åtgärder arbetar universitetet intensivt med just nu:


F300-korridoren Akademiska hus har hittat fuktrelaterade skador i ytterväggarna i denna korridor. Enligt Akademiska hus kan detta innebära en ökad risk för människor att drabbas av hälsobesvär. Universitet har därför omedelbart flyttat lektionerna från lärosalarna i denna korridor. Ett tillfälligt undantag är F 341 som är en stor hörsal. Universitetet arbetar intensivt för att så snart som möjligt hitta en fungerande ersättningslokal även för hörsalen. En lösning ska stå klar, senast i januari 2020. De salar som används för tentamen i F-300 korridoren ska ersättas så snart det är möjligt.

F-40 tentasalen I denna tentasal har Akademiska hus påvisat problem med förhöjda fuktindikationer på flera platser i golvet. Avvikande lukt förekommer från limmade ytskikt under golvet. Universitetet arbetar med att snarast hitta ersättningslokaler. När så skett aviserar universitetet detta på studentwebben, via kårerna och i tentamensschemat.

Datasalarna i F-huset Universitetet ser över alternativa lösningar till befintliga datorsalar i F-huset. Frågan ska tas upp i universitetets ledningsgrupp (RCG) 30 oktober.

Studentlabben i F-huset Universitetet ser över alternativa lösningar till befintliga studentlabb i F-huset. Frågan ska tas upp i universitetets ledningsgrupp (RCG) 30 oktober.

Labben F-huset. Universitetet har för avsikt att lämna F-huset när en ny byggnad är inflyttningsklar.  Verksamheten i labben är beroende av tillgång till infrastruktur som till exempel gas, draghuvar, förstärkta golv, med mera, vilket gör det svårt att flytta labben i nuläget. Akademiska hus ska presentera tekniska lösningar, som ska förbättra luften i lokalerna, kortsiktigt.

Studieplatser i F-huset Universitet arbetar för att hitta fler alternativa studieplatser. Det som är känt nu är att det kommer att finnas tillgängligt: cirka 150 studieplatser i Studenternas hus, cirka 600 studieplatser i nya biblioteket under våren och ett 40 tal nya platser vid studenttorget innan jul. Även centrumrestaurangen får användas som studieplatser när det inte är lunchtid. Där ska universitetet förbättra tillgång till el och belysning. Under november presenteras ytterligare lösningar på studieplatser.

Örebromodellen: Det förekom önskemål av studenter om att göra den så kallade Örebromodellen/enkäten bland studenterna. Eftersom hyresvärden Akademiska hus har gjort tekniska undersökningar av F-huset, avseende inomhusmiljön, och ringat in de områden i F-huset som påvisar olägenhet i inomhusmiljön, inriktar universitetet sig just nu på att omgående hantera resultatet av dessa, se punkter ovan. Universitetet har i dagarna skickat ut en enkät Nöjd Student Index, där studenter uppmanas uttrycka ett värde på universitetets miljö och med möjlighet att ge utförligare svar i fritextytor. Nyttja gärna denna undersökning eftersom den ger universitetet en god möjlighet att få en uppfattning om studenternas upplevelse av inomhusmiljön. 

Tillbudsanmälningar: Länken för att göra anmälningar har tydliggjorts. Universitetet påminner fortsatt om vikten av att göra tillbudsanmälningar om man mår dåligt i inomhusmiljön, och givetvis att uppsöka sjukvård om det behövs, för att få hjälp och för att utesluta andra orsaker till symptomen.

I denna fråga kontakta gärna även kårerna som är representerade i rektors chefsgrupp, LTU:s styrelse, arbetsmiljökommittén och kårluncherna.

Karin Bergquist

Karin Bergquist, Projektledare

Telefon: 0920-491251
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd
Mariana Johansson

Mariana Johansson, Säkerhetschef

Telefon: 0920-492013
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd