B-huset, Centrumhuset, Regnbågsallén, campus

Inspelning från infomöte för studenter om inomhusmiljöutredningarna av A-, B- och E-kvarteren

Publicerad: 3 september 2020

Enligt överenskommelse mellan Luleå tekniska universitet och hyresvärden Akademiska Hus ska samtliga byggnader på universitetsområdet i Luleå genomgå en granskning för att hitta eventuella olägenheter och risker för påverkan på inomhusmiljön. Samtliga byggnader på universitetsområdet i Luleå är nu utredda.

Under informationsmötet presenterade Akademiska hus utredningarnas syfte och resultat samt vilka åtgärder, på kort och lång sikt, som kommer att vidtas för att åtgärda de brister och risker som har identifierats i utredningarna.

Information om inomhusmiljöutredningar av hus A, B och E 2020-09-02

Kontakt

Karin Bergquist

Karin Bergquist, Projektledare

Telefon: 0920-491251
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd