Karin Bergquist
Karin Bergquist

Karin Bergquist

Projektledare
Luleå tekniska universitet
Inre- och yttre miljö
Verksamhetsstöd
Karin.Bergquist@ltu.se
0920-491251
B183a Luleå

Jag är projektledare inom verksamhetsområdet Inre- och yttre miljö, VSS och universitetets interna och externa samordnare vid ärenden kopplade till byggnadsrelaterad ohälsa. Jag är även kontaktperson vid etablering av alternativa lokaler.

Du når mig enklast på karin.bergquist@ltu.se eller på telefon 0920-49 1251.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A method for dynamic measurement of the resistance to dry heat exchange by footwear (1997)

Bergquist. K, Holmér. I
Applied Ergonomics, Vol. 28, nr. 5-6, s. 383-388
Artikel i tidskrift

Quality function deployment (QFD) - A means for developing usable products (1996)

Bergquist. K, Abeysekera. J
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 18, nr. 4, s. 269-275
Konferensbidrag

The need for research on human factors regarding personal protective devices in the cold environment (1996)

Abeysekera. J, Bergquist. K
Ingår i: Performance of protective clothing, ASTM International, 1996
Licentiatavhandling, monografi

Ergonomiska krav på skyddsskor i kallt klimat (1995)

Bergquist. K
Konferensbidrag

Ergonomic aspects of safety shoes worn in a cold climate (1994)

Bergquist. K, Abeysekera. J
Ingår i: Ergonomics for Quality Life, Proceedings of the Third Pan-Pacific Conference on Occupational Ergonomics, Seoul, Korea, 13-17 November 1994, s. 590-594, PPCOE, 1994