Mariana Johansson
Mariana Johansson

Mariana Johansson

Säkerhetschef
Luleå tekniska universitet
Inre- och yttre miljö
Verksamhetsstöd
mariana.johansson@ltu.se
0920-492013
B183 Luleå

Säkerhetschef och TF chef Inre och yttre miljö

Jag arbetar som säkerhetschef och mitt uppdrag är att samordna och leda säkerhetsarbetet inom Luleå tekniska universitet men jag är även TF chef för verksamhetsområdet Inre och yttre miljö.

Inre och yttre miljö ansvarar för universitets lokalförsörjning på strategisk och operativ nivå, kontakter och förhandlingar med fastighetsägare samt stöd till verksamheten i dessa frågor. Området ombesörjer även för inköp av ändamålsenliga möbler till alla våra lokaler samt ansvarar även för fysisk säkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete inom öppna ytor, brandskydd,schemaläggning, miljöledning samt optimering av lokalnyttjande. Inom området finns även universitetets Centralverkstad som arbetar på uppdrag av universitetets grundutbildning och forskningsprojekt.

Lokalservice ansvarar för att ge service och support till medarbetare och studenter. Lokalservice uppdrag är att skapa en bra inre arbetsmiljö och en bra studiemiljö 

Jag nås enklast via 0920-49 20 13 eller via mariana.johansson(at)ltu.se

Välkommen att kontakta mig!